advent koncert titDruhá adventná nedeľa sa v Kostole povýšenia Svätého kríža v Ružomberku niesla v znamení podvečerného sviatočného ticha, ktoré bolo umocnené koncertom, organizovaným Katedrou hudby v spolupráci s Komorným sláčikovým orchestrom ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Mimoriadnosť chvíle bola podčiarknutá 20. výročím vzniku Katedry hudby a univerzitného Speváckeho zboru Benedictus.

 

 

 

,,Tu dýcha noc a staré sosny driemu
Znie pieseň anjela a snehy ševelia
Ja Ježiš Kristus Dieťa z Betlehemu
Narodil som sa pre všetkých
A zomrel pre tých, ktorí neveria.“

Miroslav Válek: Vianočná meditácia

 

 

kh logoPo minuloročnom úspechu a príjemných ohlasoch koncert otvorila nádherná úprava gregoriánskeho hymnusu Veni veni Emanuel v podaní Rastislava Adamku (husle), Vladimíra Fabíka (klavír) a Scholy cantorum Rosenbergensis, ktorú vedie Janka Bednáriková. Hymnus následne vystriedalo spracovanie mariánskej antifóny Ave Maria od Franza Schuberta v podaní Mateja Stacheru, ktorého na klavíri sprevádzala Stefka Palovičová.


Siciliano zo IV. sonáty BWV 1017 Johanna Sebastiana Bacha predviedli Rastislav Adamko (husle) a Zuzana Zahradníková (čembalo). Artikulačná presnosť, technická pripravenosť a muzikalita boli hlavnými znakmi interpretov.
Schola Cantorum Rosenbergensis, ktorá pred týždňom úspešne reprezentovala Katolícku univerzitu aj mesto Ružomberok na XXVII. Medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej hudby a priniesla si odtiaľ umiestnenie v zlatom pásme, sa predstavila ešte raz. Zaspievala vianočný hymnus Odtiaľ, kde slnko vychádza, ktorý skomponoval súčasný člen scholy Jozef Horvát a offertorium Velebí duše má Hospodina, pochádzajúce z dielne Petra Ebena.


Príjemným prekvapením večera bolo vystúpenie študentiek Annamárie Semaníkovej a Anny Podkopčanovej, ktoré v skladbe Canto di gloria upútali interpretačnou vyspelosťou a výbornou súhrou. V podaní Evy Synákovej (flauta) a Davida di Fiore (organ), ktorý interpretáciu obohatil osobným vkladom tvorivej povahy, zaznelo Adagio Tomasa Albioniho.
Pieseň The Little Drummer Boy v známom spracovaní Katheriny Davisovej, Harryho Simeona a v aranžmáne Wilfrieda Fischera, venovali organizátori večera pátrovi Františkovi Kovaľovi a všetkým pátrom jezuitom, s ktorými už dlhé roky zaznamenávame vynikajúcu spoluprácu.

 

advent koncert


Pred záverečným blokom zaznela skladba All bells in paradise Johna Ruttera v podaní speváckeho zboru Benedictus, ktorý na organe sprevádzal David di Fiore.
Po dramaturgickej stránke mimoriadne vydarený koncert ukončili Ružomberské koledy (Počujte radosť utešenú, V polnočnej chvíli, K Ježiškovi, miláčkovi, Keď sa Kristus rodí, Zavítaj, Jezu,  Ninaj, búvaj, Plesajte všetci ľudia), ktoré atraktívnym spôsobom upravil hudobný skladateľ, dramaturg a pedagóg Peter Hochel.  Pod taktovkou Zuzany Zahradníkovej ich predniesol Spevácky zbor Benedictus so sólistkami Máriou Detvaj Sedlárovou, Sr. Rudolfou Veronikou Balážecovou a Komorný sláčikový orchester ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku.


Na záver už len prianie Janky Bednárikovej, ktorá nás celým koncertom sprevádzala: ,,Prijmite naše úprimné priania pokojných, radostných a milostiplných adventných, vianočných i novoročných dní. Ďakujeme, že ste tu boli s nami!“

 

PaedDr. Miniam Matejová, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku