www.t2.sk 16 titNa Katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty KU prebehla dňa 14.12.2017 prezentácia Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odboroch biológia a ekológia. Do prvého ročníka sa prihlásilo osem študentov bakalárskeho i magisterského stupňa so zaujímavými témami v daných odboroch. Vedúcim hodnotiacej komisie tohto súťažného podujatia bol prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. z KBE.

 

 

 

Príspevky jednotlivých súťažiacich boli hodnotené z hľadiska vedeckého prínosu, pripravenej prezentácie a samotného prednesu vrátane záverečnej diskusie. Víťazný príspevok predniesol študent piateho ročníka KBE Bc. Adrián Hudák na tému Floristická a vegetačná charakteristika vrchu Čebrať vo Veľkej Fatre. Druhé miesto s rovnakým počtom bodov získali Bc. Božena Brišáková a Bc. Lenka Špaková a tretie miesto získal Bc. Peter Bodnár. Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme!

 

www.t2.sk 02

 

www.t2.sk 10

 

www.t2.sk 16

 

Autor foto: Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku