c marek hajkovsky foto konferencia ghp 2018 22 titV živote človeka, či organizácie sú dni všedné, ale aj také, ktoré sa významnou mierou zapíšu do ich životopisu. A takýmto dňom bol štvrtok 22. február 2018 nielen našej kolegyne doc. Ing. Jany Pitekovej, PhD., ale aj pracoviska Katedry manažmentu, keď sa na odporučenie partnerskej spoločnosti  Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) zúčastnila, popri významných slovenských a zahraničných spíkroch, na dôležitom podujatí z oblasti cestovného ruchu.

 

Katedra manažmentu, ktorá má ako jediná slovenská univerzita podpísané s touto spoločnosťou Memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a praxe,  napĺňa túto spoluprácu v konkrétnych aktivitách i v každodennom vzdelávacom procese, keďže vzdeláva v akreditovanom  bakalárskom a magisterskom študijnom programe so  zameraním na manažment a ekonomiku podniku cestovného ruchu.


Doprava je v súčasnosti kľúčovou oblasťou, s ktorou sa zaoberajú horské európske strediská. Túto výzvu riešia aj strediská vo Vysokých Tatrách, kde sa spolu s rastom návštevnosti každoročne zvyšuje aj počet dopravne kritických dní. Spoločnosť TMR v spolupráci s odborným partnerom Prešovskou regionálnou komorou SOPK zorganizovala 22. februára 2018 medzinárodné odborné fórum Ekologická doprava = lepšia budúcnosť Tatier, ktoré  si dalo za cieľ priniesť medzinárodné inšpirácie z oblasti ekologických foriem dopravy a otvoriť diskusiu o vhodných dopravných riešeniach pre Tatry.

 

c marek hajkovsky foto konferencia ghp 2018 26


Počet návštevníkov v Tatrách je vysoký a neustále rastie. Podľa kvalifikovaného odhadu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, ktorý vychádza z metodiky Štátnych lesov TANAPu, navštívilo v roku 2017 región Vysoké Tatry viac ako 3 milióny ľudí. Tento nápor návštevníkov, ktorý zahŕňa pobytových, ale aj jednodňových hostí spôsobuje čoraz častejšie dopravné problémy. V zimnej sezóne 2016/2017 bolo zaznamenaných len v Tatranskej Lomnici 21 dopravne kritických dní a už dnes je zrejmé, že počas tejto zimy to bude ešte viac. Navrhované riešenia v oblasti dopravy v Tatrách sa doteraz sústreďovali najmä na plánovanie nových parkovacích kapacít, čo však paradoxne vedie k zhoršovaniu situácie – nové parkoviská návštevníkov v podstate motivujú, aby sa po Tatrách pohybovali autom. Ak sa má situácia zlepšiť, tento prístup treba zmeniť a ponúknuť návštevníkom dostatok kvalitných a porovnateľne pohodlných ekologických alternatív. S integrovaním ekologických foriem dopravy do systému dopravnej obslužnosti majú dlhoročné skúsenosti najmä horské strediská vo Švajčiarsku, o riešení ktorých sa špičkoví švajčiarski odborníci vo svojich prípadových štúdiách podelili s účastníkmi konferencie a médiami.

 

img 9561


Na konferencii okrem švajčiarskych hostí vystúpili aj pozvaní významní odborníci zo Slovenska, medzi ktorými bol jediný zástupca akademickej obce – doc. Ing. Jana Piteková, PhD., zástupkyňa vedúcej Katedry manažmentu v Poprade, ktorá sa vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti dlhodobo venuje regiónu Vysoké Tatry a rozvoju cestovného ruchu. Okrem iného vo svojom vystúpení povedala: “Vďaka enormnému úsiliu sa podarilo postaviť technický zázrak, lanovku na Lomnický štít a v roku 1941 ju uviesť do prevádzky. Odvtedy sa však v Tatrách veľa zmenilo. Urobilo sa veľa dobrého, prospešného, avšak – ako to býva pri každej činnosti – aj veľa chýb. Mojim študentom hovorievam, že najkratšia, jednoslovná definícia cestovného ruchu je spolupráca. Dovolím si preto tvrdiť, že symbióza prírody a rozvoja trvalo udržateľného cestovného rozvoja je možná. Vyžaduje si to však veľa práce v oblasti legislatívy a tiež dofinancovanie aktivít organizácií cestovného ruchu“.
Pevne veríme, že takéto podujatie nebolo posledným a že aj prostredníctvom vzdelávania manažérov v oblasti cestovného ruchu na Katedre manažmentu aj v budúcnosti budeme spolupracovať a spolupodieľať sa na takýchto významných projektoch/podujatiach pre región Vysoké Tatry s celoslovenským významom.

 

pdf logo 2 Program konferencie a abstrakty prednášok

 

Foto: Marek Hajkovský

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku