cernak kiPod registračným číslom 36908  na Úrade priemyselného vlastníctva v Prahe (ČR) sa nachádza priemyselný vzor s názvom: „Korpus leteckého simulátora“, na ktorom participovala aj Katedra informatiky PF KU v Ružomberku, pod vedením doc. Ing. Igora Černáka, PhD., m. prof. KU., v rámci spoločného projektu so súkromnou firmou  LET´S FLY s.r.o. z Ostravy a Univerzitou obrany v Brne.

 

Spolupráca začala už v roku 2013, prípravou spoločného vedeckého projektu, kde sa katedra ako zahraničný partner spolupodieľala na realizácii výskumu a vývoja metodiky typového výcviku leteckých špecialistov L-410 UVP - E20. Projekt bol úspešný a na štyri roky ho finančne podporila aj Technologická agentúra Českej republiky (TAČR), čo sa nám pravdepodobne podarilo ako vôbec prvej vysokej škole na Slovensku.


Registrácia priemyselného vzoru bola akýmsi vyvrcholením úsilia pri riešení projektu. Avšak dôležité výsledky, ktoré Katedra informatiky priniesla na pole náročného a rigorózneho výcviku leteckých špecialistov bol teoretický návrh metodiky školenia špecialistov a praktickým výstupom bol ucelený webový tréningový systém (WBT), ktorý je už nasadený v „ostrej“ prevádzke a využíva sa na výcvik pilotov podľa smerníc medzinárodnej Organizácie pre civilné letectvo (ICAO). Nami navrhnutý elektronický výučbový systém obsahuje kompletné elektronické kurzy, obohatené multimediálnymi prvkami, pre dištančnú i prezenčnú formu výcviku.


Výsledky projektu boli prezentované na mnohých zahraničných konferenciách, pričom príspevky boli registrované aj v sledovaných citačných databázach. Úspešnosť navrhnutej metodiky a praktických postupov pri školeniach bude potvrdená  až štatisticky relevantnou skupinou absolventov, ale už teraz sa ukazuje efektivita pri praktickom výcviku.Našou snahou bude i do budúcna využívať náš vedecký potenciál na výskum prepojený s komerčnou praxou.

 

PaedDr. Michal Rojček

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku