suc2018Katedra hudby PF KU v Ružomberku a Občianske združenie  VZDELÁVANIE UMENÍM - EduArt Vás v dňoch 17. – 18. apríla 2018 pozývajú na jubilejný XV. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť 2018.

 

 

 

 

Súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smer u (I., II. kategória) a študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl (resp. študentom septimy a oktávy osemročných gymnázií), ktorí navštevujú ZUŠ (III. kategória). Súťaž bude prebiehať v piatich odboroch: hra na klavíri, hra na organe, sólový spev, komorný spev, štvorručná hra na klavíri.

Výkony mladých interpretov zo slovenských, českých, poľských, maďarských a ukrajinských univerzít, bude posudzovať medzinárodná porota. V kategórii hra na organe Prof. Stefan Baier, Dr hab. Józef Kotowicz a Mgr. art. David di Fiore.  V kategóriách hra na klavíri a štvorručná hra na klavíri Prof. Mgr. art. Daniel Buranovský, ArtD., Prof. MgA. René Adámek a Mgr. Jakub Brawata. V kategóriách sólový spev, komorný spev Mgr. art. Mária Detvaj-Sedlárová, ArtD., MgA., Mgr. Iva Volavá a Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.

 

suc2018 plagat


Súčasťou podujatia bude Koncert porotcov, ktorý sa koná 17. 4. 2018 o 18. 00 v Organovej sieni KU v Ružomberku.
     

Srdečne Vás všetkých pozývame.

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku