lisnikDňa 3.3.2018 sa v rakúskom meste Salzburg konalo plenárne zasadnutie Európskej akadémie vied a umení.  Pri tejto príležitosti sa konala aj slávnostná inaugurácia nových členov. Európska akadémia vied a umení vznikla v roku 1990 na podnet významného rakúskeho kardiochirurga, profesora Felixa Ungera, profesora Nikolausa Lobkowicza a už zosnulého kardinála Franza Königa.

 

Jej cieľom je vytvárať kontakty a prispievať k pokroku vo vede a umení, o čo sa usiluje rozširovaním myšlienok tolerancie, humanizmu a európskej integrácie. Členovia Akadémie sa venujú aktuálnym spoločenským a vedeckým otázkam na interdisciplinárnych kongresoch, sympóziách a iných celosvetových vedeckým podujatiach. V intenciách myšlienok vytvorili projekty Helth in the Regions, Danube Academies Conference, Manifest for Europe a posledný veľký, ešte prebiehajúci projekt Next Europe, ktorý mal aj svoje zasadnutie v roku 2016 v Smoleniciach, ktoré zorganizoval prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., Dr. h. c.,  s názvom Nová Európa.

 

lisnik


Akadémia pracuje v 7 sekciách, ako sú: spoločenské vedy, právo a ekonomika, umenie, medicína, humanitné, technické a environmentálne vedy, či teológia. Novoprijatí členova sú zaradení do sekcií podľa ich vedeckého zamerania.


Prezident EAVU prof. Dr. Dr.h.c. Felix Unger odovzdal v tomo roku menovací dekrét 5 Slovákom a medzi nimi aj doc. ThDr. PaedDr. Antonovi Lisnikovi, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry manažmentu v Poprade, ktorý bol zaradený do 5. pracovnej sekcie s názvom Spoločenské vedy, právo a ekonomika, pre jeho interdisciplinárnu aplikáciu princípov Sociálnej náuky Cirkvi do ekonómie a manažmentu.
Navrhovateľmi na členstvo boli prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., Dr. h. c., prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult. a Mons. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.

 

dekret eavu lisnik

 
Členstvo pedagóga Katolíckej univerzity v EAVU je hlavne ocenením pre univerzitu a potvrdením jej kvalít a postavenia medzi univerzitami, či už v slovenskom meradle, ale aj na európskej úrovni. Rovnako zdôrazňuje hodnotovú orientáciu univerzity a potvrdzuje jej potenciál interdisciplinarity.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku