ministerka lubyováPretavenie poznatkov a skúseností pedagógov z praxe do reformného procesu školstva bolo témou utorkového stretnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej s vedením Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku. „Konkrétne išlo o zákon o kvalite vo vysokom školstve, ktorý na budúci týždeň predkladáme na legislatívnu radu vlády a novelu zákona o vysokých školách," priblížila Lubyová.

 

Hovorilo sa tiež o ďalších poznatkoch z praxe, napríklad o skvalitnení prípravy pedagógov na vysokých školách na Slovensku. „Tiež sme sa rozprávali o niektorých problémoch vysokého školstva, ako sú rozdelenie prostriedkov v rámci komisií, grantových schém a prístupnosť týchto prostriedkov, konkrétne pre pedagogické fakulty," doplnila ministerka.


Zo strany pracovníkov PF KU zaznel podľa Lubyovej podnet, aby sa oddelilo hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti. Pedagogické fakulty totiž často vnímajú ako hendikep, že sú nútené do rozsiahlej vedeckej činnosti, pričom by sa chceli špecializovať hlavne na učiteľstvo.

 

Dekana PF KU v Ružomberku Petra Kršku zaujímalo, ako bude smerovaná reforma a aký postoj zastáva ministerstvo školstva k pedagogickým fakultám, ktoré majú v prvom rade vzdelávať kvalitných učiteľov. „Keď sa študentom chceme venovať v otázke pedagogického pôsobenia, zostáva nám na to minimum priestoru. Kritériá sú nastavené tak, že pedagógov pasujú skôr do úloh vedecko-výskumných pracovníkov," podotkol Krška s tým, že pedagógovia by chceli viac pracovať so študentmi a fakulta by mala byť hodnotená na základe kvality absolventa.

 

ministerka lubyová 2


Samozrejme, vedenie PF KU neznižuje význam vedeckého výskumu, ktorý prináša unikátne poznatky a pretavuje ich do praxe. Práve naopak, zmenami interného grantového systému, novou smernicou o výkonoch interných vedecko-pedagogických zamestnancov a inovovanou smernicou o doktorandskom štúdiu nastavuje procesy smerujúce k zvýšeniu kvality vedeckých výstupov.


zdroj informácií: TASR

foto: Anton Kulan www.T2.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku