t2.sk 037 kópia tit10.–11. apríla 2018 sa na Pedagogickej fakulte KU pod gesciou oddelenia talianskeho jazyka a kultúry Katedry cudzích jazykov PF KU konal už 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Taliansky jazyk a kultúra v strednej Európe / Lingua e Cultura italiana nell´Europa Centrale.

 


Tohtoročné podujatie bolo venované pamiatke lingvistu, pamiatke významného odborníka na didaktiku talianskeho jazyka ako L2, prof. Dr. h. c. Katerinovi Katerinovovi, ktorý svoj život zasvätil vzdelávaniu zahraničných študentov v talianskom jazyku a kultúre na viacerých talianskych a svetových univerzitách. Profesor K. Katerinov stál pri zrode talianistiky na KU, a bol aj vedeckým garantom prvých troch ročníkov medzinárodnej konferencie Lingua e Cultura italiana nell´Europa Centrale.

 

t2.sk 045


Účastníkov vedeckej konferencie privítali prorektor pre zahraničné vzťahy prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD., prodekan pre kvalitu a akreditáciu doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD., za hostiteľa podujatia sa prítomným prihovoril Dr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD., vedúci oddelenia talianskeho jazyka KCJ PF KU. Počas dvoch konferenčných dní si hostia z Talianska, Poľska, Maďarska, Ruska, Slovenska, ako aj študenti učiteľstva talianskeho jazyka a literatúry na PF KU, vypočuli príspevky z oblasti didaktiky talianskeho jazyka, lingvistiky a sociolingvistiky, literatúry, poézie, prekladu a prekladovej literatúry, vizuálnych umení, medzikultúrnych vzťahov, histórie a politológie.

 

t2.sk 087

 

Na záver stretnutia sa účastníkom podujatia prihovorila garantka programu učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry na PF KU prof. Irina Chelysheva, DrSc. Konštatovala vysokú odbornú úroveň prednesených príspevkov i následných diskusií, pozitívne zhodnotila tematické zameranie jednotlivých sekcií a vyzdvihla kultúrnu a motivujúcu atmosféru počas celej konferencie.

 

Autor článku: Dušan Kováč-Petrovský

Foto: Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku