siplakovaNa 6. celoslovenskej konferencii učiteľov chémie boli vyhodnotené výsledky už 3. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie, ktorej účastníkmi sú žiaci základných škôl. A už po tretíkrát medzi ocenenými učiteľmi chémie úspešných žiackych kolektívov bola Mgr. Gabriela Šipláková, ktorá vyučuje chémiu na základnej škole v kysuckej dedinke Korňa. Mgr. Gabriela Šipláková absolvovala úspešne bakalárske aj magisterské štúdium učiteľstva v kombinácii Chémia-Biológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2011.

 

 

Počas týchto štúdií získala na Katedre chémie získala rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti k realizovaniu chemických pokusov v školskom prostredí, ktoré jej umožňujú uplatňovať vzdelávanie prostredníctvom zážitkovej formy, čo prispieva k  vzbudeniu záujmu o chémiu a k rozvoju prírodovednej, resp. chemickej gramotnosti. Jej aktivitami sú žiaci nasmerovaní na cestu odhaľovania tajomstiev a krás chémie a jej prepojenia na bežný život, neboja sa pracovať s chemikáliami a učia sa dodržiavať bezpečné prostredie v súlade s bezpečnostnými predpismi EÚ.

 

siplakova

Mgr. Gabriela Šipláková (vpravo)


Žiaci Mgr. G. Šiplákovej sa umiestnili na 3. mieste v I. kategórii (6. a 7. roč. ZŠ) za samostatnú prezentáciu práce Soľná záhradka. V uvedenej kategórii súťažilo 25 prác, ktoré splnili kritériá súťaže. Porota hodnotila okrem popisu pokusu a motivácie predovšetkým vlastnú realizáciu pokusu žiakmi.


Toto je dôkazom, podobne ako v prípade iných pracovísk Pedagogickej fakulty KU, že pedagogický a vedecký potenciál aj Katedry chémie PdF KU je kreatívne nasmerovaný a aplikovateľný vo vzdelávacom procese výučby chémie.


                                 doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku