kh sutaz titV dňoch 14. –15.5. 2018 sa v priestoroch Ebenovej siene a Auly na Dekanáte Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové konala Interpretační soutěž studentů pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí 2018. Dlhodobým cieľom podujatia je skvalitňovanie umeleckej prípravy budúcich učiteľov, preto mohli poslucháči pedagogických fakúlt konfrontovať svoje interpretačné kvality v piatich odboroch: sólový spev, hra na klavíri, hra na organe, hra na sláčikové nástroje, hra na ostatné nástroje.


V rámci každého odboru sa súťažilo v dvoch kategóriách – v 1. boli študenti špecializovaných pedagogicko-umeleckých odborov a študenti alebo absolventi stredných a vysokých umeleckých škôl, v 2. kategórii súťažili vysokoškoláci, ktorí nespadajú do 1. kategórie. Výkony mladých interpretov v každom odbore hodnotili 5 členné poroty zložené z vysokoškolských pedagógov, pričom predsedom poroty bol pozvaný nezávislý odborník (napr. v kategórii sólový spev to bol operný spevák Pavel Horáček).

 

Katedru hudby PF KU v Ružomberku reprezentovali v sólovom speve Bc. Ľudmila Milčáková (2. kategória), Bc. Matej Stachera a Bc. Kristína Suchá (1. kategória), v hre na klavíri Bc. Ľudmila Milčáková a Bc. Vladimír Fabík (1. kategória) a v hre na husliach Alžbeta Tuková (2. kategória). Spevácke výkony sprevádzala na klavíri PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD., v hre na husliach výkon študentky podporila klavírnym sprievodom Bc. Alžbeta Popaďáková.

 

kh sutaz


Je potešujúce, že naši interpreti obstáli aj v medzinárodnej konkurencii, Bc. Ľudmila Milčáková získala v sólovom speve 3. miesto, Bc. Matej Stachera si vyspieval 2. miesto, Bc. Kristína Suchá získala čestné uznanie. V hre na klavíri dosiahol Bc. Vladimír Fabík čestné uznanie II. stupňa a v hre na husliach Alžbeta Tuková skončila na 2. mieste.


Pedagógom Katedry hudby ďakujeme za prípravu študentov a k úspechu všetkým blahoželáme!


Autor: Mgr. M. Procházková, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku