ocenenie diplom váza titV utorok 15. mája 2018 sa konalo v hoteli Devín v Bratislave slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Podnikové médium roka 2017, ktorej vyhlasovateľom je Klub podnikových médií a Slovak Business Agency. Do jubilejného 15. ročníka súťaže prihlásilo vydavateľstvo  Katolíckej univerzity v Ružomberku - VERBUM odborný časopis Reflexie - Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorý začala v roku 2017 vydávať Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s akademikom Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanom Kassayom, DrSc. Časopis získal jednu z hlavných cien súťaže PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelé projekty v oblasti podnikových médií.

 

 

Ocenenie v podobe diplomu a kryštálovej vázy z rúk riaditeľky súťaže Mgr. Moniky Kozelovej prevzali pracovníčky Katedry manažmentu v Poprade a členky Redakčnej rady Reflexií Dr. Anna Diačiková a Dr. Anna Chocholáková.

 

20180515 193400


Súťaž ponúka overenie kvality médií organizácií v konkurencii iných účastníkov z celého Slovenska a prispieva k celkovému zvyšovaniu úrovne komunikácie, jej kultivovaniu a kvality médií rôznych organizácií, či už miest, obcí, samosprávnych krajov, podnikov, či neziskových a rozpočtových organizácií v krajine. Katolícka univerzita v Ružomberku sa aj takýmto spôsobom ocitla medzi ocenenými úspešnými podnikateľskými organizáciami, ako sú napr. Tatra banka, Allianz – Slovenská poisťovňa, obchodné reťazce Kaufland, Lidl, Tesco a Billa, ďalej Slovnaft, VSE, Slovak Telekom, Corner SK, KPMG, automobilky Kia Motors Slovakia, Škoda Auto Slovensko a Volkswagen Slovakia, záchranný systém Falck, mestá Bratislava a Trnava, či Región Liptov a Žilinský samosprávny kraj. Celkovo bolo ocenených 35 organizácií. Riaditeľka súťaže Mgr. Kozelová v úvodnej reči zbilancovala 15. ročník súťaže a uznala, že kvalita z roka na rok rastie. S radosťou konštatovala veľký záujem organizácií o súťaž, čomu nasvedčuje počet prihlásených.

 

reflexie4 193x300

Časopis začal svoju púť len v minulom roku slávnostným uvedením do života na  1. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum, organizovanom v dňoch 19. - 20. októbra 2017 Katedrou manažmentu v Poprade. Ako je zrejmé z jeho titulu, časopis prináša praxou potvrdenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi. Cieľovou skupinou časopisu sú študenti slovenských a českých vysokých škôl a postgraduálneho štúdia so zameraním na podnikanie, ekonomiku a manažment, doktorandi, pedagógovia, manažéri, podnikatelia.

 

Webstránka časopisu REFLEXIE

 

 

 

 

 

 

Na vydaní časopisu sa podieľajú:


Redakčná rada:                  Ing. Anna Diačiková, PhD. - vedúci redaktor        
                                            Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
                                            prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
                                            Mgr. Anna Chocholáková, PhD.
                                            Ing. Lucia Kassayová, MBA
                                            doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
                                            Mgr. Peter Madzík, PhD.
Grafický dizajn:                  Dušan Ščepka
                                            Mgr. Milan Pudiš
Jazyková úprava:               Ing. Gabriela Smerigová
Recenzenti časopisu:          prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
                                            Ing. Kamil Mikulič, CSc.
Odborné texty časopisu:    Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
a úvodný koreferát ku každému monotematicky zameranému číslu spracovávajú členovia Katedry manažmentu.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku