t2.sk 060Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu.

 

18.06.2018 – promócie absolventov bakalárskeho štúdia
8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (denná a externá forma)
11.30 hod. – promócia absolventov študijného programu Pedagogika, Sociálna práca  a Učiteľstvo predmetov (denná a externá forma)

 

20.06.2018 – promócie absolventov magisterského štúdia
8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, Sociálna práca, Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby a Poradenstvo a sociálna komunikácia (denná a externá forma)
11.30 hod. – promócia absolventov študijného programu Učiteľstvo predmetov  (denná a externá forma)

 

Študenti sa na slávnostnú promóciu zhromaždia pol hodiny pred jej začiatkom na 1. posch. PF KU v miestnosti č. 129!!!


Študenti, ktorí sa nezúčastnia na slávnostnej promócii, nech svoju neúčasť nahlásia na študijnom oddelení telefonicky alebo emailom najneskôr do 14.06.2018!!!


V prípade, že sa študent nemôže na promócii zúčastniť a doklad o ukončení štúdia prevziať osobne, splnomocní inú osobu, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu po 25.06.2018 v čase úradných hodín.

 

Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku  04.06.2018

 

Foto: Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku