Zápis sa uskutoční na Pedagogickej fakulte KU (Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok) podľa nasledovného rozpisu:

 

pdf logo 2 Harmonogram zápisov 2018-2019 (PDF)

 

 

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

1. ročník denná forma:
-Predškolská a elementárna pedagogika (mená podľa pozvánky) 06.09.2018 o 8,00 hod. v SC10
 Vybavuje: Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk)
-Predškolská a elementárna pedagogika (mená podľa pozvánky) 06.09.2018 o 13,00 hod. v SC10
 Vybavuje: Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk)
-Učiteľstvo predmetov (kombinácie podľa pozvánky) 10.09.2018 o 8,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Učiteľstvo predmetov (kombinácie podľa pozvánky) 10.09.2018 o 13,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Pedagogika  11.09.2018 o 13,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Sociálna práca 07.09.2018 o 8,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)

 

1. ročník externá forma:
-Predškolská a elementárna pedagogika 05.09.2018 o 8,00 hod. v A201
 Vybavuje: Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk)
- Učiteľstvo predmetov (kombinácie podľa pozvánky) 10.09.2018 o 8,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
- Pedagogika 11.09.2018 o 13,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Sociálna práca 07.09.2018 o 8,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)

 

2. ročník denná forma:
-Predškolská a elementárna pedagogika 04.09.2018 o 8,00 hod. v A201
 Vybavuje: Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk)
-Učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 12.09.2018 o 8,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Pedagogika 03.09.2018 o 13,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Sociálna práca 10.09.2018 o 8,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)

 

2. ročník externá forma:
-Predškolská a elementárna pedagogika 04.09.2018 o 13,00 hod. v A201
 Vybavuje: Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk)
-Učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 12.09.2018 o 8,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Pedagogika 03.09.2018 o 13,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Sociálna práca 10.09.2018 o 8,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)

 

3. ročník denná forma:
-Predškolská a elementárna pedagogika 07.09.2018 o 8,00 hod. v A201
 Vybavuje: Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk)
-Učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 05.09.2018 o 13,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Pedagogika 03.09.2018 o 10,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Sociálna práca 10.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)

 

3. ročník externá forma:
-Predškolská a elementárna pedagogika 11.09.2018 o 8,00 hod. v A201
 Vybavuje: Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk)
-Učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 05.09.2018 o 13,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)
-Pedagogika 03.09.2018 o 10,00 hod. v A201
 Vybavuje: Jana Rázgová (jana.razgova@ku.sk)


MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

1. ročník denná forma:
-Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 05.09.2018 o 8,00 hod. v A433
 Vybavuje: Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk)
-Učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 06.09.2018 o 8,00 hod. v A433
 Vybavuje: Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk)
-Sociálna práca 07.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)
-Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby 07.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)
-Poradenstvo a sociálna komunikácia 07.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)

 

1. ročník externá forma:
-Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 05.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk)
-Učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 06.09.2018 o 8,00 hod. v A433
 Vybavuje: Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk)
-Sociálna práca 07.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)
-Poradenstvo a sociálna komunikácia 07.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)

 

2. ročník denná forma:
-Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 04.09.2018 o 8,00 hod. v A433
 Vybavuje: Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk)
-Učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 03.09.2018 o 8,00 hod. v A433
 Vybavuje: Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk)
-Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby 03.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)

 

2. ročník externá forma:
-Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 04.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk)
-Sociálna práca 03.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)
-Poradenstvo a sociálna komunikácia 03.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk)

 

3. ročník externá forma:
-Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 06.09.2018 o 13,00 hod. v A433
 Vybavuje: Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk)

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku