du 2Prvý prázdninový týždeň patrila Katolícka univerzita malým študentom. Uskutočnil sa tu už 11. ročník Detskej univerzity venovaný žiakom základných škôl. Na prednáškach a workshopoch sa zúčastnilo 90 detí, ktoré na záver vystúpili na detskej konferencii a absolvovali aj slávnostnú promóciu.

 

 

 

 

Detskú univerzitu každoročne pripravujú tri fakulty – Filozofická fakulta, Fakulta zdravotníctva a Pedagogická fakulta, ktorá je hlavným organizátorom podujatia. Myšlienka Detskej univerzity vznikla na základe ponuky vysokoškolských pedagógov, ktorí navrhli využiť počas prázdnin priestory univerzity a doplniť ponuku letných akcií pre deti zmysluplnou vzdelávacou a kultúrnou aktivitou. Jedinečnosť Detskej univerzity na Katolíckej univerzite na Slovensku je v tom, že na rozdiel od ostatných detských univerzít má v programe pravidelne aj duchovný program – sv. omšu, duchovné vedenie, workshopy z náboženstva a i. a zároveň má ekumenického ducha.

 

du 3


Poslaním Detskej univerzity je poskytnúť deťom možnosť nahliadnuť do univerzitného sveta, rozšíriť ich obzor, vytvárať podmienky pre diskusiu a pod. Naším cieľom je motivovať deti tak, aby si svoje ďalšie vzdelanie chceli budovať na základe vlastného záujmu a talentu.

Malí študenti si v tomto ročníku mohli v rámci programu pozrieť divadelné predstavenia Divadla Portál, Divadla na Doske a Divadla Cililing z východného Slovenska. Prednášky pre nich pripravili odborníci z odborov -  hudba, žurnalistika a prírodné vedy. O deti sa veľmi zodpovedne starali študenti univerzity, ktorí si takýmto spôsobom môžu zabezpečiť potrebnú pedagogickú prax.

 

du 4

 

Detská univerzita sa otvorila aj vďaka podpore Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a ďalším sponzorom: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Vydavateľstvo IKAR, a.s. a jeho edície Stonožka.sk a Yoli.sk, Vydavateľstvo FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania a podujatie podporilo aj Internetové kníhkupectvo Martinus.sk.


Bližšie informácie: du.ku.sk

Silvia Kaščáková, koordinátorka DU

Foto: Marek Hasák

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku