promocia aulaOznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu:

04.10.2018 – promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
08.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta1
10.30 hod. – promócia absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia

 

Študenti sa na slávnostnú promóciu zhromaždia pol hodiny pred jej začiatkom na 1. posch. PF KU v miestnosti č. 129!!!


Študenti, ktorí sa nezúčastnia na slávnostnej promócii, nech svoju neúčasť nahlásia na študijnom oddelení telefonicky alebo emailom najneskôr do 02.10.2018!!!


V prípade, že sa študent nemôže na promócii zúčastniť a doklad o ukončení štúdia prevziať osobne, splnomocní inú osobu, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu od 05.10.2018 v čase úradných hodín.

 

Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku  26.09.2018

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku