benedictus2 titVokálne telesá a sólisti Katedry hudby pokračovali vo svojom koncertnom turné v tomto akademickom roku. Po koncerte v Prešove, v rámci II. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ, kde sa okrem Scholy cantorum Rosenbergensis, Univerzitného speváckeho zboru Benedictus predstavil aj organista David di Fiore, o deň neskôr vystúpila Schola cantorum počas VII. ročníka Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave.

 

Okrem nej sa festivalu zúčastnili scholy zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Po domácich vystúpeniach sa hudobníci z Katedry hudby presunuli do Poľska, kde sa prezentovali na dvoch koncertoch, 25. a 26. októbra v mestách Częstochowa a Źory.
Prvý koncert bol na osobné pozvanie Institutu Muzyki Universytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowej. Niesol sa v komornej atmosfére malého kostolíka Najsvätejšieho Mena Panny Márie. Program koncertu bol rozdelený na dve časti. V prvej sa predstavila Schola cantorum Rosenbergensis, pod vedením Janky Bednárikovej, ktorá interpretuje primárne gregoriánsky chorál. Úvodný blok obsahoval jednohlasné spevy, v ktorých vynikla vyrovnanosť hlasov, ladnosť a vedenie melodických línií a najmä krištáľová čistota hlasu spevákov. Po nich nasledoval krátky predel, v ktorom zazneli ária z Matúšových pašií od  Johanna Sebastiana Bacha v podaní Martiny Procházkovej a duet z Miserere g mol – Sacrificium Deo od slovenského skladateľa z obdobia klasicizmu Antona Aschnera, v ktorom sa predviedli Martina Procházková a Peter Pekarčík. Obe diela vynikajú hlbokým textom, ktorý dokonale podčiarkuje ich melódia zdôrazňujúca vrúcnosť a pokoru. Po nich sa o slovo opäť prihlásila Schola. Tento krát blok tvorili viachlasné spevy, najskôr doplnené bourdonom, neskôr spevy s použitím paralelných intervalov. Svoje vystúpenie zakončili mariánskym Magnificat v dvoch verziách – latinskej, od talianskeho skladateľa Mariana Garaua a českej od organistu a skladateľa Petra Ebena.

 

benedictus czestochowa


V závere prvej polovice programu zazneli Lauda Sion od Antona Aschnera a Ave Maria od súčasného skladateľa, rodáka z Ružomberka Petra Kršku, obe v podaní Martiny Procházkovej s husľovým sprievodom Rastislava Adamka a klavírnou spoluprácou Zuzany Zahradníkovej.

 

schola cantorum


Univerzitný spevácky zbor Benedictus, pod taktovkou vedúcej katedry Zuzany Zahradníkovej, začal svoje vystúpenie dielom Jubilate Deo súčasného skladateľa a programátora Petra Anglea, pre ktoré je typický náročný synkopický rytmus, priezračná harmónia, rýchle tempo a striedanie metra. Ďalšími skladbami boli River in Judea v slovenskom preklade od Anny Viglašovej a The Majesty and Glory of Your Name, čo je parafrázou na 8. žalm, rovnako v slovenčine. Poslednou piesňou koncertu bolo Psalite od talianskeho skladateľa a pedagóga Valentina Miserachsa. Publikum účinkujúcich ocenilo srdečným potleskom.

 

benedictus2 benedictus

 

Druhým koncertom Katedry hudby sa ukončil XII. ročník renomovaného festivalu duchovnej hudby Fide at Amore, ktorý sa každoročne koná v meste Źory pod záštitou Ministerstva Kultúry a Národného dedičstva Poľska a ďalších významných inštitúcií. V priebehu festivalu sa na pätnástich koncertných večeroch predstavili významní sólisti – speváci a inštrumentalisti a rôzne vokálne zoskupenia prevažne z Poľska. Univerzitný spevácky zbor a Schola cantorum sa tohto festivalu zúčastnil už tretí krát. Program koncertu tvorili rovnaké diela ako v Częstochowej. Okrem nich však zbor doplnil skladbu Cantate Domino od Karla Jenkinsa, ktoré je v non-artificiálnej hudbe známe v podaní hudobného projektu Adiemus. Po skončení oficiálnej časti koncertu si nadšené domáce publikum potleskom a standing ovation vypýtalo dva prídavky Psalite a svetovo známy hit – You raise me up v pôvodnej anglickej i slovenskej verzii. Práve posledná skladba celého festivalu dojala mnohých poslucháčov aj hlavného organizátora, kňaza a muzikológa Wiesława Hudeka, ktorý vyjadril srdečnú vďaku a radosť za priazeň účinkujúcich tomuto festivalu počas celej jeho existencie a dodal, že sa teší na ďalšie spoločné stretnutia s hudbou.


Autor článku: Mgr. Peter Pekarčík

Foto: archív

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku