img 20181026 100626Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku organizovala 26.10.2018 konferenciu Sociálne služby v samospráve v spolupráci s Nadáciou MONDI a Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Cieľom konferencie bolo prezentovať aktuálny stav plánovania sociálnych služieb na Slovensku a vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v plánovaní sociálnych služieb.

 

 

Konferencia je pokračovaním spolupráce medzi Katolíckou univerzitou, Pedagogickou fakultou,  Katedrou sociálnej práce a mestom Ružomberok pri plánovaní sociálnych služieb od roku 2010, odborným garantom komunitného plánovania sociálnych služieb je doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA. Odborný tím spracoval tento rok v poradí tretí Komunitný plán sociálnych a súvisiacich služieb. Konferenciou bola ukončená fáza plánovacia a začala sa fáza implementačná v procese plánovania sociálnych služieb v meste Ružomberok.

 

img 20181026 090443

 
Plenárna časť konferencie bola priestorom pre hlavné výzvy súčasnosti v oblasti plánovania sociálnych služieb na národnej a nadnárodnej úrovni. Teoretický rámec problematiky vytvorila Irena Kamanová vo svojom príspevku História sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. Komunitné plánovanie sociálnych služieb v družobnom meste Kroměříž predstavil Vrastislav Snídal (CZ). John Scharffenberg (USA) a Janka Nosková (SK) prezentovali najnovšie poznatky o prevencii civilizačných ochorení a 7 rizikových faktorov, ktoré skracujú život Slovákov.

 

img 20181026 100615

 

Úspešnú ružomberskú iniciatívu zhodnotil Jaroslav Rakučák v príspevku RK PREROD ako forma sociálnej služby. Modely komunitnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách  odprezentovala  Lýdia Mirgová.  Dôležitosť a pôsobnosť Spišskej katolíckej charity v okrese Ružomberok  predstavila  Monika Turacová, nové výzvy charity odprezentoval Jozef Fecenko. Odbornou a vedeckou časťou konferencie boli príspevky doktorandov zamerané na multidisciplinárne pohľady na cieľové skupiny sociálnej práce.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku