img 5173titV dňoch 21. – 22. 11. 2018 sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou ARS ET EDUCATIO V., na realizácii ktorej sa podieľali Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.

 

 

 

Konferencia bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom. Tematicky bola zameraná na regionálnu výchovu a ľudovú kultúru v súčasnom vzdelávaní, tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenia, jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti, ako aj na témy, vyplývajúce z výskumnej činnosti doktorandov.

 

dsc 0142

 

V úvode konferencie privítali účastníkov zo slovenských, českých univerzít a Srbska, vedúca Katedry hudby Zuzana Zahradníková, prodekan PF KU pre vedu a umenie Rastislav Adamko, vedúci Katedry výtvarnej výchovy Rastislav Biarinec a zástupkyňa z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky Mária Vargová. Po krátkom hudobnom vstupe Davida di Fiore (organ) a Rastislava Adamka (husle) nasledovalo takmer štyridsať mimoriadne kvalitných a obohacujúcich príspevkov.

 

www.t2.sk 17 www.t2.sk 18

 

Konferencia bola  doplnená sprievodnými akciami. Prvou bol klavírny koncert, konaný pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, patrónky hudobníkov. V Organovej sieni sa v podvečer prvého dňa konferencie predstavil poľský klavirista Wojciech Waleczek, ktorý brilantným spôsobom uviedol skladby Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławského a Franza Liszta.

 

www.t2.sk 19 www.t2.sk 13

 

Ďalšími sprievodnými podujatiami boli hudobné a výtvarné workshopy, ktoré prebiehali počas druhého dňa konferencie a stretli sa s veľkým záujmom zo strany študentov, pedagógov a účastníkov konferencie. Hudobné dielne pod názvom S radostí a prožitkem a Motivované vokální aktivity viedla Jiřina Jiříčková, lektorka Společnosti pro Hudební výchovu ČR, pedagogička a dirigentka detského speváckeho zboru Jiřičky. Výtvarné workshopy Eat art – Umenie chutí a Tvorivá práca s fotografiou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní prebiehali pod vedením Lenky Debnárovej, študentky Katedry výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku a Jozefa Zentka z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky.

 

img 5173 www.t2.sk 24


Vedecká konferencia ARS ET EDUCATIO, ktorej piaty ročník majú organizátori, za ktorých spomenieme predovšetkým Martinu Procházkovú z Katedry hudby a Patríciu Biarincovú z Katedry výtvarnej výchovy, úspešne za sebou. Opäť sa potvrdil fakt, že je vynikajúcou a na Slovensku ojedinelou platformou na prezentovanie výsledkov výskumu pedagógov a doktorandov, ale aj miestom nadväzovania pracovných i priateľských vzťahov.

 

dsc 0752 1

   

Autor: Miriam Matejová

Foto: Anton Kulan, T2.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku