snem10. januára 2019 sa na pôde Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku konal Snem Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike, zriadená je zákonom 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.

 

Snem komory je najvyšším orgánom komory, schvaľuje štatút komory, iné vnútorné predpisy komory a etický kódex. Taktiež volí a odvoláva predsedu komory a ostatných členov orgánov komory.

 

Na ružomberskom sneme zazneli správy o činnosti jednotlivých volených orgánov komory a regionálnych zástupcov, prezentovaná bola správa o hospodárení komory. Konali sa doplňujúce voľby predsedu komory, aktualizovali sa základné dokumenty komory. Na sneme bol aktualizovaný aj Etický kódex SP, schválila sa smernica SOPRA o odmeňovaní sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Dôležitým bodom programu bola diskusia o návrhu novely zákona 219/2014 Z. z. o sociálnej práci, odmeňovaní sociálnych pracovníkov a o dopade zákona na ostatné zákony.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku