20190214 102934 titDňa 14. februára 2019 o 10.00 hod. v kaplnke sv. Valentína v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči sa konala odpustová slávnosť.  Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy, koncelebrantmi boli ThLic. Ondrej Palušák a PhDr. Adam Baran.

 Mons. Andrej Imrich sa zameral vo svojej kázni na rodinný život, manželstvo, slobodu a zodpovednosť. Zdôraznil, že manželstvo je na celý život a nie je to zmluva na niekoľko rokov. Manželský pár tvorí žena a muž. Vyzdvihol, že Adam mal len jednu ženu a Eva mala len jedného muža. Pozornosť upriamil na slobodu človeka. Jeho tvrdenie spočíva v tom, že slobodný je ten, kto uvážene, dobrovoľne a ochotne robí dobro. Zároveň poukázal na zodpovednosť, ktorá úzko súvisí so slobodou odrážajúcou sa vo vlastnom svedomí a plnení povinnosti.

Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnil dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD.

 

20190214 100051

 

20190214 100647

 

20190214 103134


Autor: Zuzana Brčiaková
Foto: IJP

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku