img 20190225 131826 317 tit14. februára 2019 sa uskutočnil na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku už piaty ročník Sociálno-pedagogických dialógov. Tentokrát sa na kolokviu diskutovalo o problémoch rámcovaných témou:   Roly ženy a muža vo výchove – ideál, alebo prekonaný model?

 

 


Rovnako ako predchádzajúce témy, aj táto vyvoláva rad otázok. Na jednej strane sa stretávame s výraznou mediálne podporovanou snahou feministických aktivistov a genderových ideológov nivelizovať nielen sociálne, ale dokonca i biologické rozdiely medzi ženami a mužmi, na opačnom póle sa stretávame aj s rigidnými zástancami rozdelenia rolí, ktorým temer celkom chýba reflexia súčasného fungovania ženy a muža v spoločnosti.
Medzi dvadsiatimi diskutujúcimi boli, okrem viacerých členov „akademikov“ z domovskej katedry a zástupcov ďalších dvoch slovenských a troch českých univerzít, boli zástupcovia z praxe (známi moravskí pároví poradcovia Mikulenková a Svoboda). Celé kolokvium sa nieslo v priateľskom pracovnom duchu.

 

img 20190225 131826 317


Autor: Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku