srvs logoMilá študentka, milý študent,
radi by sme ti ponúkli možnosť vystúpiť s krátkym príspevkom na študentskej konferencii Konvent akademických senátov 2019 (ďalej len KAS 2019), ktorá sa uskutoční 22.3.2019 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky.

 


Hlavnou témou tohtoročného KAS 2019 je Postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality. Nový systém zabezpečovania kvality ráta s aktívnym zapojením študentov v hodnotení vysokých škôl. KAS 2019 patrí k úvodným podujatiam, ktoré budú pripravovať študentov na účasť v zabezpečovaní kvality.


V súvislosti s témou bude pre konferenciu prínosné, ak sa jej aktívne zúčastnia študenti, ktorí v krátkom príspevku ponúknu študentský pohľad na tému kvality vysokých škôl.


Študenti majú možnosť vystúpiť na konferencii so svojím príspevkom (maximálne 1 príspevok na 1 študenta) v maximálnom rozsahu 700 slov na jednu z nasledujúcich tém:


· Ako študenti vnímajú kvalitu vysokých škôl?
· Čo je podľa študentov kvalita vysokých škôl?
· Ako môžu študenti prispieť k zlepšeniu kvality?
· Ako zastaviť odliv študentov do zahraničia?
· Prečo sa oplatí ostať študovať na Slovensku?
· Ako navrátiť dôveru v slovenské vysoké školstvo?
· Čo je najväčším problémom slovenského vysokého školstva?


Svoje príspevky posielajte vo formáte .doc na mailovú adresu konvent@srvs.sk najneskôr do 12.3.2019. Do mailu uveďte svoje meno, študijný odbor, navštevovaný ročník a školu, na ktorej študujete (údaje neuvádzajte v príspevku). Výzvy sa môžu zúčastniť aj študenti študujúci na zahraničných vysokých školách.


Autor/-ka najlepšieho príspevku bude ocenený účasťou na medzinárodnej konferencii zameranej na zabezpečovanie kvality EQAF, ktorá sa uskutoční v novembri v Berlíne.

https://eua.eu/events/33-2019-european-quality-assurance-forum.html

 


V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese konvent@srvs.sk alebo na telefónnom čísle 0910 484 476.

 

O kvalite vysokého školstva Esejistická súťaž pdf

 

S pozdravom


Mgr. Ľubomír Šottník

Podpredseda Študentskej rady vysokých škôl

 

Centrum vedecko-technických informácií SR
Študentská rada vysokých škôl
Staré grunty 52, 842 44
Bratislava 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku