erasmusReferát pre zahraničné vzťahy a mobility predĺžil výzvu na študentské mobility Erasmus+ STÁŽ a STÁŽ ABSOLVENTA 2018/2019, 2019/2020 a študijný pobyt v ak. r. 2019/2020 z dôvodu nižšieho počtu prihlásených uchádzačov k pôvodnému termínu 5.3.2019.

 

 

 

Prihlášky môžu študenti odovzdať do 19.03.2019.

Stáž a stáž absolventa sa môže uskutočniť aj počas leta 2019.


Podrobnosti k prihlasovaniu sú zverejnené na adrese:
http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/medzinarodne-vztahy/70164-predlzenie-terminu-na-podavanie-prihlasok

 

Michaela Moldová Chovancová, PhD.

Erasmus+ Institutional Coordinator

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku