img dc6ced9c01172b385ec84ba8e1e9be2e v titV dňoch 13. - 15. februára 2019 sa na Inštitúte Juraja Páleša PF KU v Levoči pod vedením vedúcej Katedry špeciálnej pedagogiky PhDr. Viery Šilonovej, PhD. uskutočnili 3 odborné workshopy pre študentov pod názvom Orientačná diagnostika a stimulácia. Zúčastnilo sa ho 36 študentov.

 

 


Cieľom workshopov bolo oboznámiť študentov našej fakulty s potenciálnymi zmenami v edukácii sociálne a zdravotne znevýhodnených detí predškolského a mladšieho školského veku, ktoré spočívajú v uplatňovaní progresívnych, inovatívnych metód. Jednou z nich je aj vytvorenie nástroja depistážnej orientačnej diagnostiky a stimulácie, ktorý prispieva k akcelerácii vývinu sociálne i zdravotne znevýhodnených detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku.

 

20190215 102900

 

Lektorka zdôraznila potrebu skvalitnenia diagnostiky, čím môžeme dosiahnuť presnú identifikáciu a následne stimuláciu bazálnych funkcií dieťaťa/žiaka s dôrazom na prevenciu príčin porúch učenia a správania v súlade s aktuálnymi trendmi inkluzívnej pedagogiky a inkluzívnej pedagogickej (špeciálnopedagogickej) a psychologickej diagnostiky. Študenti pod vedením lektorky si odskúšali diagnostické postupy podľa publikácie: ŠILONOVÁ, V. - KLEIN, V. - ŠINKOVÁ, P. A. 2018.

 

img 20190213 095205

 

Manuál k depistáži pre detipredškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - inovovaná časť a následne aj praktický nácvik konkrétnych postupov v oblasti stimulácie vývinu realizáciou stimulačného programu pre deti a žiakov v školskom prostredí v súlade s publikáciou:  ŠILONOVÁ, V. - KLEIN, V. - ŠINKOVÁ, P. A. 2018. Manuál k stimulačnému programu pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - inovovaná časť. Po absolvovaní vzdelávania študenti dostali osvedčenie o absolvovaní neakreditovaného vzdelávania.

 

img dc6ced9c01172b385ec84ba8e1e9be2e v


Autor: PhDr. Viera Šilonová, PhD.

Foto: IJP

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku