neurosmartology

Na Katolíckej univerzite na Katedre manažmentu v Poprade, súčasti Pedagogickej fakulty, sa rieši od 1.12.2018 do 31.05.2021 (ukončenie) veľký medzinárodný projekt z programu Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046324 s názvom NEUROSMARTOLOGY – Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii.

 

Hlavným riešiteľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Fakulta ekonomiky a manažmentu) a spoluriešiteľskými organizáciami je ďalších 5 univerzít (Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu), Českej republiky (Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe), Poľska (Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu), Španielska (Universidad Miguel Hernandez de Elche, Alicante) a Dánska (Syddansk universitet z Odense). Tiež aj 2 komerčné organizácie Aroma Marketing z Nových Zámkov a REIMA Air Concept z Meerane, Nemecko, ktoré majú dlhoročné skúsenosti vo výskume a výrobe aromatických ingrediencií.

 

6 km


Cieľom projektu je rozvíjanie a realizácia inovatívnych postupov a implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii, ako aj riešenie spoločných iniciatív na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností na európskej úrovni medzi partnermi projektu, prostredníctvom spotrebiteľskej neurovedy (aplikovaný neuromarketing) súbežne v 6 krajinách EÚ a síce na Slovensku a v zahraničí v Českej republike, Poľsku, Nemecko, Dánsku a Španielsku. Výstupom projektu je spracovať metodologickú teoretickej príručky, vybrať inovatívne výskumné riešenia použiteľné v aromachológií zameraných na hodnotenie emócií, rozhodovania a vnímanie ľudí, pôsobením vybraných vôní a odlišných úrovní kvality vzduchu vo vymedzenom priestore, ako aj výpočet ich ekonomickej efektívnosti z hľadiska nákladov vynaložených na aromatizáciu priestorov, budú využité ako pre vedu formou publikačných výstupov, tak aj pre prax.

 

2 km


Prvé stretnutia všetkých riešiteľov sa konali od 24.  do 31. mája v Nitre a v Poprade, kde bolo realizované medzinárodné školenie (Transnational Training Activity C1). Na úvodnom rokovaní sa zúčastnila aj vedúca Katedry manažmentu prof. Ing. Alena Daňková, CSc., ktorá vyjadrila potešenie, že katedra má možnosť participovať na  tomto projekte a výsledky z projektu skvalitnia vedecké výstupy a pedagogický proces pre študijný odbor manažment a ekonomika podniku.
Vedúcim projektu je, v tejto oblasti neurovedy už známy aj za hranicami Slovenska, mladý vedec Ing. Jakub Berčík, PhD. Za Katedru manažmentu sú členmi projektu: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. a Ing. Anna Diačiková, PhD.
Z oblasti manažmentu je takýto druh projektu Erasmus+ KA2 riešený prvýkrát na Katolíckej univerzite a zainteresovaní pracovníci Katedry manažmentu využijú túto príležitosť tak, aby boli odborným a spoľahlivým tímovým partnerom a aby dôstojne reprezentovali univerzitu doma i v zahraničí. 

 

 Ing. Anna Diačiková, PhD.

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica