nucem

Oslovovací list pre študentov denného štúdia, študujúcich učiteľstvo akademických predmetov v 3. ročníku bakalárskeho či 1. ročníku alebo 2. ročníku magisterského štúdia pedagogických fakúlt na Slovensku. V prípade, že ste prejavili záujem o účasť cez Kontaktný formulár, je potrebné sa záväzné prihlásiť cez Osobný dotazník, ktorého link nájdete nižšie v texte tohto e-mailu.

 

 

Môže sa stať, že Vám tento oslovovací list príde z viacerých e-mailových adries. Touto cestou by sme sa Vám chceli vopred ospravedlniť za možné duplikovanie Oslovujúceho e-mailu.


Vážení študenti,
NÚCEM v spolupráci s medzinárodným centrom štúdie OECD PIAAC (Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých) pripravuje v poradí 3. etapu výskumu s cieľom overiť kompetencie študentov vysokých škôl na Slovensku. Týmto si Vás dovoľujeme osloviť s  ponukou zúčastniť sa 3. etapy zaujímavého  honorovaného výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online, ktorý nadväzuje na medzinárodný program OECD „Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC)“ a zisťuje úroveň kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti, matematiky a riešenia problémov v prostredí IKT.
Cieľom tohto výskumu je získať objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií študentov denného štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov študujúcich na vysokých školách na Slovensku.


V rámci výskumu bude potrebné, aby ste vyplnili online test, ktorý Vám umožní zistiť, na akej úrovni sú Vaše všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT a tiež okamžite sa porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú štyri dotazníky, v ktorých napríklad zistíte, ako Vaša osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učíte a aké máte pracovné návyky, ako Váš zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje Vaše pracovné možnosti, na aké iné povolanie by ste sa hodili.


Vaše odpovede sú anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely (nie napr. na Vaše hodnotenie pre vysokoškolských pedagógov a pod.) v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi nariadeniami.

 

Bližšie informácie o obsahu  testovacieho nástroja Vzdelávanie a zručnosti Online, ktorý slúži na výskumné účely nájdete na:  http://www.oecd.org/skills/ESonline-assessment/abouteducationskillsonline/EducationSkillsOnline_Info_Slovak.pdf


Vaša aktívna účasť pri  vyplnení testov a dotazníkov v „PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti Online)“ bude odmenená sumou 100 € brutto vyplatenou na základe zmluvného vzťahu Dohoda o vykonaní práce (DoVP), pri splnení nasledovných podmienok:


-    Administratívne podmienky: elektronické  vyplnenie osobného dotazníka a podkladov za účelom zberu dát pre ESF; podpísanie a zaslanie: DoVP, poučenia BoZP, životopisu vo forme Europass, protokolu o prevzatí licencie, schváleného pracovného a kumulatívneho výkazu (v prípade ak máte nejakú brigádu, dohodu), ktorý Vám pomôžeme pripraviť.


-    Vyplnenie testov PIAAC Online: kognitívne testy a nekognitívne dotazníky a postojový dotazník študenta.


-    Dodržanie harmonogramu: všetky inštrukcie Vám budú zasielané priebežne s presne určeným termínom na ich splnenie. Pri plnení všetkých úloh Vám budeme poskytovať  online aj telefonickú pomoc a podporu.


Dôležité upozornenie: Váš odpracovaný čas za všetky zamestnania v  mesiaci výskumu (október 2019) nesmie prekročiť 1,5 násobok pracovného času.


Vopred Vám ďakujeme, že nám, zapojením sa do výskumu „PIAAC Online (Vzdelávanie a zručnosti    Online)“, pomôžete získať za Slovensko cenné dáta, na základe ktorých pripravíme odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ako zabezpečovať učiteľom kvalitnejšie a účelnejšie vzdelávanie v rámci ich  celoživotného profesijného rastu.  


Svoj záujem zúčastniť sa, prosím, potvrďte vyplnením elektronického  osobného dotazníka (potrebného k uzavretiu DoVP s Vami)  najneskôr do 5.9.2019 (na zapojenie nečakajte na poslednú chvíľu, počet licencií je limitovaný).


Osobný dotazník sa nachádza tu (stačí keď kliknete na odkaz nižšie):

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea0dV3yFZzO9_Cdn3OWze4X0yMsunLjAR_ye-N7y8zf7gThQ/viewform

 

Bližšie informácie o samotnom výskume  PIAAC Online nájdete  na webovej stránke:  https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac/piaac-online alebo na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/piaacsk/.


V prípade otázok nás kontaktujte na piaac.online@nucem.sk alebo na telefónom čísle 0948 936 349 .


Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Vami.


So srdečným pozdravom
Tím PIAAC Online
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku