konf kulturne dedicstvoKonferencia s názvom KULTÚRNE DEDIČSTVO A PRÍRODNÉ BOHATSTVO – ZDROJ POZNÁVANIA A EDUKÁCIE DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU II. sa uskutoční v dňoch 14. - 15. októbra.  Cieľom konferencie je poskytnúť široký priestor na odborný diskurz o teoretických a praktických aspektoch z oblasti primárneho vzdelávania so zameraním na prírodovedné a spoločenskovedné aspekty v edukácii detí mladšieho školského veku.

 

Konferencia je zameraná na prezentovanie súčasnej situácie, perspektív, tendencií a najnovších výsledkov výskumu z oblasti edukácie detí mladšieho školského veku so zameraním na poznávanie, analýzu a implementáciu prírodného a kultúrneho dedičstva do edukačného procesu v súčasnej pedagogickej realite. Vzájomné rozhovory, diskusie a odborný diskurz z oblasti primárneho vzdelávania budú prospešné pre vzájomnú výmenu skúseností a nadviazanie novej spolupráce v európskom kontexte.

 

Pozvánka pdf

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku