simra 2 titV dňoch 14. až 17. októbra 2019 som sa zúčastnila na porade riešiteľov projektu Horizont 2020 č. 677622: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA). Porada sa uskutočnila v Ústave Jamesa Huttona (Aberdeen, Škótsko, UK), ktorý je koordinačným pracoviskom projektu SIMRA (obr. 1).

 

 

Ústav bol založený v roku 2011 zlúčením Škótskeho ústavu pre výskum úrody a Výskumného ústavu využívania pôdy a patrí medzi najväčšie výskumné centrá vo Veľkej Británii. Na porade sa zúčastnili riešitelia zo 17 partnerských pracovísk a 10 členov poradnej skupiny SIMRA.

 

simra 1 oct

Obr. 1 Profesor David Miller z Ústavu Jamesa Huttona (Aberdeen, Škótsko) predstavil program 4-dňového pracovného stretnutia (Foto: Mária Kozová)


SIMRA je štvorročný projekt financovaný z programu Horizont 2020 EÚ a jeho cieľom je zlepšiť chápanie spoločenských inovácií a inovačného riadenia v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka a hľadať vhodné postupy a metódy ako ich podporiť v marginalizovaných vidieckych oblastiach po celej Európe a v Stredomorí, vrátane nečlenských krajín EÚ. Pod spoločenskou inováciou sa v projekte SIMRA chápe prestavba spoločenskej praxe “zdola” s cieľom zlepšiť kvalitu života miestnych komunít a regiónov.

 

simra 2 oct

Obr. 2 V malých pracovných skupín sa posudzovali faktory úspešnosti spoločenských inovácií prípadových štúdií a inovačných akcií, ktoré boli zaradené do projektu SIMRA (Foto: Ivo Saganic)

 

Počas pracovnej porady sa hodnotili dosiahnuté výsledky na posledné mesiace a prezentovali sa výstupy z prípadových štúdií, medzi ktoré je zaradená aj lokalita UNESCO Vlkolínec. V tejto časti programu som spoločne s kolegom z medzinárodnej organizácie CETIP NETWORK (Praha) prezentovala aktuálny stav prípravy revitalizačných plánov pre územie Vlkolínca. Ďalšia časť programu bola venovaná štúdiu vývoja jednotlivých prípadových štúdií spoločenských inovácií a identifikácii hlavných aktérov, ktorí prispievajú k ich úspešnosti. V rámci malých pracovných skupín sme diskutovali faktory úspešnosti spoločenských inovácií a ďalšie zásadné otázky ako zabezpečiť ich efektívnosť a udržateľnosť (obr. 2). Osobitná pozornosť sa venovala výsledkov inovačných akcií, ktoré boli realizované v projekte SIMRA vo vybraných lokalitách Španielska, Talianska, Veľkej Británie, Nórska, Francúzska a Libanonu v rokoch 2017 a 2018 (obr. 3 a 4). Rozdiel medzi prípadovými štúdiami a inovačnými akciami v SIMRA spočíva predovšetkým v miere zapojenia projektových partnerov. V prípadových štúdiách sa zhromažďovali a analyzovali empirické poznatky o dosiahnutých spoločenských inováciách. V rámci inovačných akcií boli riešitelia v úlohe sprostredkovateľov alebo iniciátorov nových príp. už prebiehajúcich spoločenských inovácií. Implementáciou inovačných akcií sa testovalo využívanie potenciálu vidieckych území, dopady na územie, trh, rozvoj podnikania a budovanie ľudských kapacít v miestnych komunitách.

 

simra 3 oct

Obr. 3 Prezentovanie výsledkov pilotných projektov inovačných akcií (Foto: Mária Kozová)


Záverečná časť porady bola venovaná prezentácií a pripomienkovaniu návrhov príručiek pre politickú podporu a praktickú realizáciu spoločenských inovácií v rámci krajín zapojených do projektu SIMRA. V obidvoch týchto príručkách sa využijú aj skúsenosti získané v prípadových štúdiách a inovačných akciách. Sme veľmi radi, že k týmto dôležitým výstupom prispejú aj výsledky získané v rokoch 2017 až 2019 v prípadovej štúdii lokality UNESCO Vlkolínec.

 

simra 4 oct

Obr. 4 Spoločná fotografia koordinátorov inovačných akcií, ktoré sa v projekte SIMRA realizovali v r. 2017 a 2018 (Zdroj: Lauren Mosdale, Euromontana)


Mária Kozová

Katedra geografie PF KU v Ružomberku

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica