nucemMilí pedagógovia a študenti,
Radi by sme Vám ponúkli možnosť spolupráce s NÚCEM a zúčastniť sa 4. etapy zaujímavého honorovaného výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online, ktorý nadväzuje na medzinárodný program OECD „Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC)“ a zisťuje úroveň kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti, matematiky a riešenia problémov v prostredí IKT .

 

Cieľom tohto výskumu je získať za Slovensko cenné dáta o úrovní kompetencií pedagógov a budúcich pedagógov. Na základe získaných dát budeme môcť pripraviť odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov ďalšieho vzdelávania , ako Vám poskytovať kvalitnejšie a efektívnejšie vzdelávanie v rámci Vášho profesijného rastu.

 

Koho chceme zapojiť

  • Majster/ka odbornej výchovy
  • Učiteľ/ka SŠ všeobecnovzdelávacích alebo odborných predmetov
  • Pedagógov VŠ, ktorí učia študentov učiteľstva akademických predmetov
  • Študentov VŠ denného štúdia, študujúcich učiteľstvo akademických predmetov v 3. ročníku bakalárskeho alebo v 1. a 2. ročníku magisterského štúdia

 

Kde sa môžem prihlásiť a ako prebieha testovanie

Vaše odpovede sú anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely ( nie napr. na Vašu kontrolu a pod.) v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi nariadeniami.

 

Odmena za aktívnu účasť pri vypĺňaní testov a dotazníkov vo výskume bude suma 100 € brutto vyplatená na základe zmluvného vzťahu Dohoda o vykonaní práce (DoVP) a splnení ďalších administratívnych podmienok.

 

Bližšie informácie o samotnom výskume PIAAC Online a harmonograme nájdete na webovej stránke:

https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/piaac/piaac-online

 

alebo facebookovej stránke:

https://www.facebook.com/piaacsk/?eid=ARBUQr6Hs0kxD9adVwKgErXYCMa7ZrnbmzT1PmVATJWnUfEcNM7LgpnRBEVq3OmRKLzbuG-Od6xG6hIB

https://www.facebook.com/piaacsk/

 

 

Nepremeškajte svoju šancu

 

Tešíme sa na spoluprácu
Tím PIAAC Online

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica