Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra biológie a ekológie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

+421 44 432 6842
+421 918 722 121

 

Webstránka katedry:

webstránka Katedry biológie a ekológie

 

Vedúci:
Doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.

 

Zástupca:
Ing. Dana Blahútová, PhD.

 

Tajomník:

Ing. Jozef Macko, PhD.

 

Metodik pedagogickej praxe:
Mgr. Gabriela Šedeková (externý spolupracovník)

 

Profesori:
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.

 

Docenti:
Doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

 

Odborní asistenti:
RNDr. Michal Baláž, PhD.
RNDr. Mária Balážová, PhD.
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.

RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD (externý spolupracovník)
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)

 

Chemický laborant:
Silvia Lukáčová

 

 

Dokumenty:

 

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2 
Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra cudzích jazykov
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúca katedry:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.

 

Zástupca vedúcej katedry:
Mgr. et Mgr. Viera Rassu Nagy, PhD.
 
Profesori:
prof. Irina Chelysheva, DrSc. (za taliansky jazyk)
prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.(externý spolupracovník za ruský jazyk)

 

Docenti:
doc. PaedDr. František Heiser, CSc. (za ruský jazyk)
doc. Andrej Kraev, CSc.
doc. Tatiana Viktorovna Korenkova (za ruský jazyk)
    
Odborní asistenti:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. (za anglický jazyk)
Dr. Dušan Kováč - Petrovský, PhD. (za taliansky jazyk)
Dr. Rosangela Libertini, PhD. (za taliansky jazyk)
Mgr. et Mgr. Viera Rassu Nagy, PhD. (za taliansky jazyk)

 

 

Dokumenty:

 

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2013
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná sprava katedry za rok 2011
  pdf logo 2očná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra chémie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

 

Vedúci:

doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU


Zástupca:

Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.


Koordinátor ECTS:

Ing. Renáta Bellová, PhD.


Metodik pedagogickej praxe:

Ing. Renáta Bellová, PhD.


Profesori:

prof. RNDr. Katarína Györyová, DrSc.
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU


Docenti:

doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.


Odborní asistenti:

Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Eva Culková, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Ing. Zuzana Lukáčová - Chomisteková, PhD.


Laborantka:

Mária Dvorská


Externí spolupracovníci:

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc. (externý spolupracovník z FZ KU)

 

Dokumenty:

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra geografie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.


Zástupca:

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.


Koordinátor ECTS:

RNDr. Pavol Papčo, PhD.


Metodik pedagogickej praxe:

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.


Profesori:

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. (externý spolupracovník z ÚTŠ v ŽP)


Docenti:

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

doc. PaedDr. Ján Kancír, CSc.
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

 


Odborní asistenti:

Mgr. Miloš Bačík, PhD.
PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

 

 

Nástenka katedry:

pdf logo 2

  Štátnicové otázky 2017-2018 Bc.

pdf logo 2

  Štátnicové otázky 2017-2018 Mgr.

 

Dokumenty:

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

tvt 2017

 

 

 banner vzk pf ku

pk 2018

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1