Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Vedúci:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
 
Zástupca:
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
 
Tajomník:
PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
 
Koordinátor ECTS:
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
 
Metodička pedagogickej praxe:
PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
 
Sekretariát:
Mgr. Katarína Russinová, PhD.
 
Profesori:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
 
Docenti:
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
 
Odborní asistenti:
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
PaedDr. Monika Kubatková, PhD.

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2

 Tézy na bakalársku štátnu skúšku v študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy (jednoodborové štúdium)

pdf logo 2

 Tézy na bakalársku štátnu skúšku NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

pdf logo 2

 Tézy na magisterskú štátnu skúšku (jednoodborové štúdium) NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

pdf logo 2

 Tézy na magisterskú štátnu skúšku (2-ročné štúdium) NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii

 

Dokumenty:

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku