Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra manažmentu
Nábrežie Jána Pavla II., č. 15,
058 01 Poprad

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842, klapka 1810

tel.: +421 918722170

email: studijne.isn.pf(zavinac)ku.sk

 

Študijné oddelenie:
PaedDr. Janka Bujalková
 
Personálne oddelenie
Katarína Keklaková

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Webstránka inštitútu: www.manazmentpp.sk

 

Vedúci katedry:

prof. Ing. Alena Daňková, CSc.


Zástupca:

doc. Ing. Jana Piteková, PhD.


Tajomník katedry:

Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.


Profesori:

prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU


Docenti:

doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.


Odborní asistenti:

Ing. Miloš Birtus, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD.
PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
PhDr. Adriána Grigerová, PhD.
Mgr. Anna Chocholáková, PhD.
Ing. Jana Janičková, PhD.
Ing. Jana Klencová, PhD.
Mgr. Peter Madzík, PhD.


Asistenti:

PhDr. Jaroslava Bučková


Externí spolupracovníci:

Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.

prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.

prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA

doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD.

PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

RNDr. Martin Billich, PhD.

RNDr. Lucia Csachová, PhD.

PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.

JUDr. Emil Mareta, PhD.
Ing. Zdenka Klinková, PhD.

 

Oznamy:

pdf logo 2 Harmonogram zápisov na akademický rok 2017/2018 v Poprade

pdf logo 2 Promócie 2017

 

Dokumenty štúdium:

pdf logo 2 Odovzdávanie dokumentov k štátnej skúške

pdf logo 2 Tézy štátnej skúšky 3.3.15 manažment 2016/2017 - prvý stupeň bc.

word icon small Smernica dekana o ukončení štúdia na PF KU - prílohy

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014

 

Rozhodnutia o akreditácií študijných programov:

pdf logo 2 Mgr. Ekonomika a manažment podniku - DF

pdf logo 2 Mgr. Ekonomika a manažment podniku – EF

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

tvt 2017

 

 

 banner vzk pf ku

pk 2018

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1