Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Web:

katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU

 

Zástupca:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.

 

Koordinátor ECTS:
PhDr. Gabriela Siváková, PhD.

 

Sekretariát:
Viera Kleinová

 

Profesori:
prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU

 

Docenti:
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD.

 

Odborní asistenti:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PhDr. Gabriela Siváková, PhD.
PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD.
PhDr. Oľga Okálová, PhD.
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD.
PaedDr. Martina Magová, PhD.
PaedDr. Jana Hrčová, PhD.

 

Štátne skúšky:

Tézy na štátne skúšky z pedagogiky a psychológie

pdf logo 2

  Otázky pre dennú formu PEP (nová akreditácia)

pdf logo 2  Otázky pre externistov PEP (stará akreditácia, dobiehajúci)

pdf logo 2  Otázky pre denne aj externé štúdium kombinácie (nová aj stará akreditácia)

 

Dokumenty:

 
 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku