Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra sociálnej práce
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Vedúci:

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.


Tajomník:

PhDr. Lenka Štefáková, PhD.


Koordinátor ECTS:

PhDr. Angela Almašiová, PhD.


Metodikodbornej praxe:

PhDr. Lenka Štefáková, PhD.


Sekretariát:

Mgr. Alena Zaťková


Profesori:

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (ÚSV)
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
prof. dr. hab. Andrzej Gretkowski (ÚSV)
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (externý spolupracovník)


Docenti:

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA (externý spolupracovník)
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. (externý spolupracovník)
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník)


Odborní asistenti:

PhDr. Angela Almašiová, PhD.

JUDr. Juraj Čech, PhD.

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Mgr. Katarína Kohútová, PhD.

PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.

Mgr. Daniel Markovič, PhD. (ÚSV)

Ing. Martina Špániková, PhD.

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.

PhDr. Lenka Štefáková, PhD.

 

Štátne skúšky:

rar icon Tézy k štátnym záverečným skúškam bakalárskym v študijnom odbore Sociálna práca, akademický rok 2017/2018

rar icon Tézy k štátnym záverečným skúškam magisterským v študijnom odbore Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca, akademický rok 2017/2018

rar icon Tézy k štátnym záverečným skúškam magisterským v študijnom odbore Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, akademický rok 2017/2018

rar icon Tézy k štátnym záverečným skúškam magisterským v študijnom odbore Sociálna práca, v študijnom programe Poradenstvo a sociálna komunikácia, akademický rok 2017/2018

pdf logo 2 Termíny odovzdania záverečných prác v odbore Sociálna práca v akademickom roku 2016/2017

 

Nástenka katedry:

pdf logo 2 Konzultačné hodiny - letný semester 2017-2018

pdf logo 2 Konzultačné hodiny - zimný semester 2017-2018

pdf logo 2 Kontaktné osoby 2017-2018 študenti dennej a externej formy štúdia Bc., Mgr.

word icon small Hodnotenie študenta na praxi

 

Dokumenty:

 

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2013

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku