Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra sociálnej práce
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Vedúci:

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.


Tajomník:

PhDr. Lenka Štefáková, PhD.


Koordinátor ECTS:

PhDr. Angela Almašiová, PhD.


Metodikodbornej praxe:

PhDr. Lenka Štefáková, PhD.


Sekretariát:

Mgr. Alena Zaťková


Profesori:

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (ÚSV)
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
prof. dr. hab. Andrzej Gretkowski (ÚSV)
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (externý spolupracovník)


Docenti:

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA (externý spolupracovník)
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. (externý spolupracovník)
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník)


Odborní asistenti:

PhDr. Angela Almašiová, PhD.

JUDr. Juraj Čech, PhD.

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Mgr. Katarína Kohútová, PhD.

PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.

Mgr. Daniel Markovič, PhD. (ÚSV)

Ing. Martina Špániková, PhD.

PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.

PhDr. Lenka Štefáková, PhD.

 

 

Nástenka katedry:

pdf logo 2 Termíny odovzdania záverečných prác v odbore Sociálna práca v akademickom roku 2016/2017

pdf logo 2 Konzultačné hodiny - letný semester 2016-2017

pdf logo 2 Kontaktné osoby – študenti dennej a externej formy štúdia Bc., Mgr.

word icon small Hodnotenie študenta na praxi

rar icon Tézy k štátnym záverečným skúškam v odbore Sociálna práca, akademický rok 2016/2017

pdf logo 2 Tézy k magisterským záverečným skúškam študijný program Poradenstvo a sociálna komunikácia akademický rok 2016/2017

rar icon Tézy k štátnym záverečným skúškam v odbore Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, akademický rok 2016/2017

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2013

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

moodle baner 2  isic baner  facebook baner 2

 

 banner vzk pf ku

baner pk dk 2

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1