Sekretariát dekana

  Mgr. Lucia Griešová, PhD.
  lucia.griesova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 918 722 111

 

Personálne a mzdové oddelenie

  Irena Kuráňová
  Irena.Kuranova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Mgr. Zuzana Kuráňová
  Zuzana.Kuranova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Tatiana Kubinová
  Tatiana.Kubinova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

Referát pre kvalitu a akreditáciu

  Mgr. Mária Gallová, PhD.
  Maria.Gallova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

Edičné oddelenie

  Mgr. Milan Pudiš, PhD.
  Milan.Pudis[zavinac]ku.sk

  tel.: +421 44 432 6842

    

  Ing. Miloslav Korba
  Miloslav.Korba[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

    

  PaedDr. Ján Gera, PhD.
  Jan.Gera[zavinac]ku.sk

  tel.: +421 44 432 6842

 

  Mgr. Anna Baroková
  Anna.Barokova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

Referát pre vedu a umenie

  Mgr. Teresa Nováková, PhD.
  Teresa.Novakova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Mgr. Danka Maliňáková, PhD.
  Danka.Malinakova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Mgr. Monika Bírošová
 
Monika.Birosova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Ing. Jana Tkačiková
  Jana.Tkacikova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

Referát pre výchovu a vzdelávanie

  Mgr. Beáta Valentínyová
  Beata.Valentinyova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

Študijné oddelenie

  Mgr. Eva Bumberová - vedúca študijného oddelenia
  Eva.Bumberova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6844

 

  Mgr. Milan Klačko - fakultný správca AiS2
  Milan.Klacko[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Erika Horváthová
  Erika.Horvathova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6844

 

  Jana Rázgová
  Jana.Razgova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6844

 

  Mgr. Mária Korbová, PhD.
  Maria.Korbova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6844

 

  Jana Kyselová
  Jana.Kyselova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Ing. Romana Gueye
  Romana.Gueye[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Mgr. Viera Bednárová, PhD.
  Viera.Bednarova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

Referát pre zahraničné vzťahy a public relation

  Mgr. Boris Pták
  Boris.Ptak[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

                        

Ekonomické oddelenie

  Mgr. Anna Rožeková
  Anna.Rozekova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Mgr. Miroslav Ondrejka
  Miroslav.Ondrejka[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Ing. Daniela Kubáňová
  Daniela.Kubanova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Ing. Mariana Krajňaková Kotríková
  Mariana.Krajnakova.Kotrikova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  PhDr. Gabriela Saxová
  Gabriela.Saxova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

  Peter Javorka
  Peter.Javorka[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

Podateľňa

  Mária Mertinyáková
  Maria.Mertinyakova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

Stredisko informačných technológií

  Mgr. Jozef Čisarik
  Jozef.Cisarik[zavinac]ku.sk

  tel.: +421 44 432 6842

 

  Bc. Miriam Kršková
  Miriam.Donovalova[zavinac]ku.sk

  tel.: +421 44 432 6842

 

Pedagogické a odborné praxe

  PaedDr. Jana Mastišová, PhD.
  Jana.Mastisova[zavinac]ku.sk
  tel.: +421 44 432 6842

 

Fakultný koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

  Mgr. Katarína Kohútová, PhD.
  Katarina.Kohutova[zavinac]ku.sk

  tel.: +421 44 432 6842

 

Prevádzkovo technické oddelenie

  Mgr. Ľubomíra Serafínová
  Mária Bakošová
  Zdena Glembová
  Iveta Halahijová
  Lenka Kačníková
  Ľudmila Maďarová
  Eva Mičová
  Anna Fričová
  Anna Králová
  Milan Mertinyák
  Tibor Kubala
  Zdenka Ševčíková

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku