Rok 2017

 

september  oktober  november  december

 

Rok 2018

 

januar  februar  marec  april

 

maj  jun  jul

 

 

 

september

pdf logo 2 Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec
22.-23.9.2017
Katedra geografie

 

pdf logo 2 EuroBirdwatch 2017
RNDr. Michal Baláž, PhD.
30.09.2017
Katedra biológie a ekológie

 

 

 oktober

pdf logo 2 Sviatok sv. Františka patróna Katedry biológie ekológie
Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
04.10.2017
Katedra biológie a ekológie

 

Medzinárodná vedecká konferencia: Edukačné výzvy súčasnosti a budúcnosti
Dátum: 18.10. 2017
Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

 

pdf logo 2 Perspektívy a tendencie v dimenziách predprimárneho a primárneho vzdelávania
20.10.2017
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

 

 november

pdf logo 2 Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode
Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
06.11.2017
Katedra biológie a ekológie

 

pdf logo 2 Život vedca krajší od vysnívaného... ...s prírodou na hladine ?...
Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
06.11.2017
Katedra biológie a ekológie

 

pdf logo 2 Chémia zážitkom
Ing. Dana Blahútová, PhD., Silvia Lukáčová
06.11.2017
Katedra biológie a ekológie

 

pdf logo 2 Huby tajomné, užitočné a chránené
Ing. Kristína Urbanová
06.11.2017
Katedra biológie a ekológie

 

pdf logo 2 Foscari – Benátky Univerzita Ca –
06.-09.11.2017
Katedra cudzích jazykov

 

pdf logo 2 Mapy a geografia ako veda pre prax
06.11.2017
Katedra geografie

 

pdf logo 2 Včerajšok je história, zajtrajšok je záhada, platí však to, čo je dnes
Mgr. Peter Druska, www.become.sk
06.11.2017
Katedra informatiky

 

pdf logo 2 Špecifiká komunikácie s klientom s Alzheimerovým ochorením
06.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Špecifiká komunikácie s občanmi so zdravotným postihnutím
06.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Možnosti hospicovej starostlivosti o onkologicky chorého
06.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Rozvíjanie komunikačných schopností u detí s poruchou autistického spektra
06.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Možnosti paliatívnej starostlivosti o seniorov a ich rodiny na Orave
06.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Sociálne poradenstvo pre seniorov
06.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Otázky eutanázie na Slovensku a v zahraničí
06.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Matematika vo filmoch a vtipoch (Lucia Csachová)
06.11.2017
Katedra matematiky

 

pdf logo 2 Vedecká konferencia Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

s aplikáciou na podmienky rozvoja regiónov Európskej únie

07.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Korzika - bizarný ostrov v Stredomorí
07.11.2017
Katedra geografie

 

pdf logo 2 VYUŽITIE ELEKTRÓDY Z DIAMANTU DOPOVANÉHO BÓROM V ELEKTROANALYTICKEJ CHÉMII
07.11.2017
Katedra chémie a fyziky

 

pdf logo 2 Kofeín - sympaťák či obťažovateľ?
07.11.2017
Katedra chémie a fyziky

 

pdf logo 2 Slávme to spoločne 2017 – celoslovenská literárna súťaž, 4. ročník
Vyhlásenie súťaže: 20. august 2017, Uzávierka súťaže: 15. október 2017
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: 7. 11. 2017
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

pdf logo 2 AKTUÁNNOSŤ MARIÁNSKÉHO KULTU PRE SÚČASNÉHO KRESŤANA
07.11.2017
Katedra katechetiky a praktickej teológie

 

Tvorivá dielňa: Zážitkové učenie ako rozvoj poznania dieťaťa predškolského veku
7.11. 2017 o 16,20
Prednášajúci: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

 

pdf logo 2 Etika v pomáhajúcich profesiách
07.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Biológia zážitkom
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD., Silvia Lukáčová
08.11.2017
Katedra biológie a ekológie

 

pdf logo 2 Výskyt kliešťa obyčajného Ixodes Ricinus v Liptovskej kotline
Ing. Jozef Macko, PhD., MVDr. Gabriela Hrkľová,PhD.
08.11.2017
Katedra biológie a ekológie

 

pdf logo 2 Procesy pri návrhu a tvorbe webu – Matej Chyľa, Marek Čevelíček
8.11.2017
Katedra informatiky

 

pdf logo 2 Identifikácia so sociálnou rolou, poslušnosť a konformita – špecifické sociálne situácie
08.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Ako prebieha kríza v živote človeka a úloha sociálneho pracovníka v krízovej intervencii
08.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Typológia minoritných skupín v sociálnej práci
08.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Výstava prác študentov plenér 2017
08.11.2017
Katedra vytvarnej vychovy

 

pdf logo 2 Klimatické extrémy Zeme: minulosť ťažko skúšanej planéty
09.11.2017
Katedra geografie

 

pdf logo 2 Vývoj prírody zaznamenaný v jaskyniach
09.11.2017
Katedra geografie

 

pdf logo 2 Študent (nielen) geografie: cesta do školy tam a späť
09.11.2017
Katedra geografie

 

pdf logo 2 Ing. Peter Tomečko, Chemosvit, a.s. Svit, Úsek strategického rozvoja
Ing. Anna Diačiková, PhD., Katedra manažmentu v Poprade
„Návrh strategických alternatív v medzinárodnom podnikaní“
09.11.2017
Katedra manažmentu v Poprade

 

pdf logo 2 „Na obchode s potravinami nikdy nevidíme nápis – zľava 70 % a zľavomaty
zvyčajne ponúkajú wellness pobyty. PREČO?“

doc. Ing. Jana Piteková, PhD., Katedra manažmentu v Poprade
09.11.2017
Katedra manažmentu v Poprade

 

pdf logo 2 Kľúčové komunikačné zručností v pomáhajúcich profesiách – ukážky skupinovej práce
09.11.2017
Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Obrázky z mesta 3
14.11.2017
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

pdf logo 2 Ars et educatio IV. Medzinárodná konferencia
21.11.-23.11.2017
Katedra vytvarnej vychovy

 

pdf logo 2 Ars et educatio IV.
21.11.2017, 17.30
Katedra vytvarnej vychovy

 

pdf logo 2 Ars et educatio IV (vedecká konferencia)
21.-22.11.2017
Katedra hudby

 

pdf logo 2 Klavírny koncert pri príležitosti sviatku sv. Cecílie
21.11.2017
Katedra hudby

 

pdf logo 2 Poviem Ti básničku 2
21.11.2017
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

pdf logo 2 Prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc.: Zmeny krajiny: identifikácia a hodnotenie aplikáciou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a geografických informačných systémov (GIS)
22.11.2017
Katedra geografie

 

pdf logo 2 Rodina a škola ako dôležité determinanty mediálnej výchovy detí mladšieho školského veku
27.11.2017
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

pdf logo 2 Omán – geologické a geomorfologické pozoruhodnosti
28.11.2017
Katedra geografie

 

pdf logo 2 Medzinárodná konferencia didaktikov talianskeho jazyka
November 2017 - termín sa upresní
Katedra cudzích jazykov

 

pdf logo 2 Súčasný ruský vysokoškolský systém
November 2017 - termín sa upresní
Katedra cudzích jazykov

 

pdf logo 2 Hudba ako prejav ekológie duše človeka
November 2017 - termín sa upresní
Katedra Predškolskej a elementárne pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín

 

 

december

 

pdf logo 2 Mikulášske divadlo pre deti MŠ
06.12.2017
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

pdf logo 2 Adventný koncert duchovnej hudby
10.12.2017
Katedra hudby

 

Europejski rynek pracy dla pracowników sfery pomocowej=ocyekiwania - prednáška

(Miestnosť CS10 3.ročník Bc sociálna práca od 8.00-9.35 hod.)

13.12.2017

Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Súostrovie kultúra I., II.
Zimný a letný semester - termín sa upresní
Katedra cudzích jazykov

 

pdf logo 2 Taliansko v Námestove
Zimný semester - termín sa upresní
Katedra cudzích jazykov

 

pdf logo 2 Študentský Workshop k záverečným prácam
Začiatok decembra 2017 - termín sa upresní
Katedra informatiky

 

 

januar

Medzinárodná vedecká konferencia:
Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. Diagnostika jednotlivca, rodiny a skupiny
Dátum: 25.1.2018
Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

 

 

 februar

 

Deň otvorených dverí PF KU

 

plagat dod pf 2018

 

pdf logo 2 Krajské kolo Geografickej olympiády pre stredné školy
09.02.2018
Katedra geografie

 

pdf logo 2 Manazment Poprad

Deň otvorených dverí na Katedre manažmentu v Poprade
13.2.2017
Katedra manažmentu v Poprade

 

pdf logo 2 Medzinárodná vedecká konferencia: SOCIÁLNOPEDAGOGICKÉ DIALÓGY IV.
Deti, dospelí, seniori – medzigeneračný dialóg alebo konflikt?
Dátum: 15.2.2018
Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

 

pdf logo 2 Beseda so spisovateľom
Prednáškové obdobie v letnom semestri (5. február – 6. máj 2018)
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

pdf logo 2 Pinocchiove dobrodružstvá
20.02.2018
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

pdf logo 2 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny
február – marec 2018
Katedra Predškolskej a elementárne pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín

 

 

 marec

 

SMART CITY POPRAD - stretnutie

13.3.2018 o 13.00 hod.

Aula IŠN v Poprade

 

plagát aktivity

 

Univerzitný stolnotenisový turnaj 2018

26.3.2018 o 15.00 hod.

Stolnotenisová hala v Ružomberku

 

stolnotenisový turnaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf logo 2 IV. medzinárodná konferencia Lingua e Culrura nell’Europa centrale/Taliansky jazyk a kultúra v strednej Európe
Marec-Apríl 2018 -  termín sa upresní
Katedra cudzích jazykov

 

pdf logo 2 Prednáška z oblasti klimageografie
Marec-Apríl -  termín sa upresní
Katedra geografie

 

pdf logo 2 Inovatívne metodiky v predmete informatika
Letný semester - termín sa upresní
Katedra informatiky

 

pdf logo 2 SVEDOK VIERY, SVEDOK PRAVDY
06.03.2018
Katedra katechetiky a praktickej teológie

 

pdf logo 2 Umelci v materskej škole
Marec 2018 -  termín sa upresní
Katedra Predškolskej a elementárne pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín

 

 

 april

 

pdf logo 2 Súostrovie kultúra I., II.
Zimný a letný semester - termín sa upresní
Katedra cudzích jazykov 

 

pdf logo 2 Krajské kolo Geografickej olympiády pre základné školy
12.04.2018
Katedra geografie

 

pdf logo 2 V. ročník medzinárodnej konferencie Mediácia – metóda alebo profesia

Termín 13. - 14. 04. 2018
Modra, Hotel Sebastian

 

mediacia konf

 

pdf logo 2 Festival (stredo)školských speváckych zborov
12.-13.04.2018
Katedra hudby

 

pdf logo 2 Študentská umelecká činnosť 2018
17.-18.4.2018
Katedra hudby

 

suc2018 plagat

 

pdf logo 2 Koncert porotcov ŠUČ
17.4.2018
Katedra hudby

 

pdf logo 2 Týždeň kresťanskej kultúry
23.-29.4.2018
Katedra hudby

 

pdf logo 2 Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa
Apríl 2018 - termín sa upresní
Katedra Predškolskej a elementárne pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín

 

pdf logo 2 Multikultúrna výchova v základných školách
Apríl 2018 -  termín sa upresní
Katedra Predškolskej a elementárne pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín

 

pdf logo 2 Inštitút Juraja Páleša v Levoči, č. u. 206
Apríl 2018 -  termín sa upresní
Katedra Predškolskej a elementárne pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín

 

 

 maj

pdf logo 2 Koncert pedagógov a študentov
06.05.2018
Katedra hudby

 

pdf logo 2 Aktivity katedry pre študentov SŠ a žiakov ZŠ
Ing. Dana Blahútová,PhD.
Máj-Jún 2018 - termín sa upresní


Katedra biológie a ekológie

pdf logo 2 Made in Italy
Máj 2018 -  termín sa upresní
Katedra cudzích jazykov

 

pdf logo 2 Terénne vychádzky z biológie
RNDr. Michal Baláž, PhD.
Máj-Jún 2018 -  termín sa upresní
Katedra biológie a ekológie

 

pdf logo 2 Literárna kaviareň (druhý ročník)
Máj 2018 -  termín sa upresní
Katedra sociálnej práce

 

 

 jun

pdf logo 2 Cez hru k poznaniu 4
01.06.2018
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

Konferencia o drogových závislostiach a ich prevencii v komunite

06.06.2018

Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Noc hudby
15.06.2018
Katedra hudby

 

 

 jul

pdf logo 2 Kurz pre organistov a kantorov
1.-6.7.2018
Katedra hudby

 

pdf logo 2 Detská univerzita 2018
2. – 6. júl 2018
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku