Promócie na PF KU

Harmonogram promócií pdf

 

Konferencie PF KU

 

konferencie baner

 

Rok 2018

 

september  oktober  november  december

 

Rok 2019

 

januar  februar  marec  april

 

maj  jun  jul

 

 

 

 

september

 

pdf logo 2 Slávme to spoločne 2018 – celoslovenská literárna súťaž, 5. ročník
04.09.2018
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (34)

 

pdf logo 2 Kurz H20 – Cesta viery
25.09.2018
Inštitút Juraja Páleša v Levoči (9)

 

pdf logo 2 EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2018
28.9.2018
Katedra biológie a ekológie (10)

 

 oktober

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 IMPRESIE PRÍRODY
04.10.2018
Katedra biológie a ekológie (13)

 

pdf logo 2 KULTÚRNE DEDIČSTVO A PRÍRODNÉ BOHATSTVO – ZDROJ
POZNÁVANIA A EDUKÁCIE DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU
05 - 06.10.2018
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (14)

 

pdf logo 2 Exkurzia v rámci podujatia Európske dni vtáctva
06.10.2018
Katedra biológie a ekológie (15)

 

pdf logo 2 Vzdelávanie v mojom meste v kontexte s praxou
23.10.2018
Katedra manažmentu (16)

 

pdf logo 2 „Súčasnosť a perspektívy edukácie III“ - „Národný program rozvoja
výchovy a vzdelávania“ /NPVaV/– ciele, úlohy, perspektívy edukácie.
24.10.2018
Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky  (17)

 

pdf logo 2 Beseda so spisovateľom
Október 2018
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (8)

 

pdf logo 2 Staň sa súčasťou najvýznamnejšieho podniku cestovného ruchu
v Strednej a Východnej Európe
Október 2018
Katedra manažmentu (11)

 

pdf logo 2 Arteterapia pre ...
Október 2018
Inštitút Juraja Páleša v Levoči (12)

 

pdf logo 2 Interpretačné kurzy – klavír, organ, spev
24.10.-09.11.2018
Katedra hudby (18)

 

 november

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 Deň materských škôl
05.11. - 09.11.2018
Inštitút Juraja Páleša v Levoči (21)

 

pdf logo 2 Biológia zážitkom
05.11.2018
Katedra biológie a ekológie (24)

 

pdf logo 2 Muchotrávky - Amanita
05.11.2018
Katedra biológie a ekológie (26)

 

pdf logo 2 Ako sa Janko Hraško v geometrii objavil
05.11.2018
Katedra matematiky (25)

 

pdf logo 2 Od robotov k 3D tlači
05. - 11. november 2018
Katedra informatiky (19)

 

pdf logo 2 Učíme deti programovať
05. - 11. november 2018
Katedra informatiky (20)

 

pdf logo 2 Kľúčové komunikačné zručností v pomáhajúcich profesiách – ukážky
skupinovej práce
05. – 11. 11. 2018
Katedra sociálnej práce (22)

 

pdf logo 2 Typológia minoritných skupín v sociálnej práci
05. – 11. 11. 2018
Katedra sociálnej práce (23)

 

pdf logo 2 Špecifiká komunikácie s občanmi so zdravotným postihnutím
06.11.2018
Katedra sociálnej práce (33)

 

pdf logo 2 História grafického zobrazovania údajov (alebo Ako graf zachránil
vojakov pred smrťou)
06.11.2018
Katedra manažmentu (31)

 

pdf logo 2 Obrázky z mesta 4
06.11.2018
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (27)

 

pdf logo 2 Svätosť – povolanie a bohatstvo Cirkvi – vedecká konferencia Katedry
katechetiky a praktickej teológie
06.11.2018
Katedra katechetiky a praktickej teológie (29)

 

pdf logo 2 BOŽIE STVORENSTVO – HLUCHÁŇ HÔRNY A MURÁRIK
ČERVENOKRÍDLY
06.11.2018
Katedra biológie a ekológie (28)

 

pdf logo 2 O PRÍRODE VÁŽNE... AJ VESELO
06.11.2018
Katedra biológie a ekológie (30)

 

pdf logo 2 Hodnotenie protinádorových účinkov Thymus vulgaris L.
v experimentálnej mamárnej karcinogenéze
06.11.2018
Katedra biológie a ekológie (32)

 

pdf logo 2 Chémia zážitkom
07.11.2018
Katedra chémie (36)

 

pdf logo 2 Veda nás baví
08.11.2018
Katedra manažmentu (37)

 

pdf logo 2 Ako sa Janko Hraško v geometrii objavil
08.11.2018
Katedra matematiky (36)

 

pdf logo 2 Poviem Ti básničku 3
13.11.2018
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (38)

 

pdf logo 2 Klavírny koncert pri príležitosti sviatku sv. Cecílie
21.11.2018

pdf logo 2 Plagát koncertu
Katedra hudby (40)

 

pdf logo 2 Ars et educatio V (vedecká konferencia)
21.-22.11.2018

Webová stránka konferencie
Katedra hudby (39)

 

pdf logo 2 Eight-thousanders of Number Theory (v anglickom jazyku) resp.
Prvočísla a ich číselní príbuzní (v slovenskom jazyku).
November-december 2018
Katedra matematiky (41)

 

december

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 Študentský WORKSHOP Katedry informatiky
05.12.2018
Katedra informatiky (43)

 

pdf logo 2 Adventný koncert duchovnej hudby
16.12.2018
Katedra hudby (44)

 

pdf logo 2 Študenti ŠPaPMP pre deti a žiakov (divadelné vystúpenie)
December 2018
Inštitút Juraja Páleša v Levoči (42)

 

januar

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019 – 5.ročník
17.01.2019
Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky (45)

 

 februar

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 Konferencia Telesná výchova, šport a olympizmus VIII.
01.02.2019
Katedra telesnej výchovy a športu (52)

 

pdf logo 2 Prezentácia inovatívnych trendov vo vzdelávaní
01.02.2019
Katedra chémie (51)

 

pdf logo 2 Socializuj sa v zahraničí

05.02.2019

Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Metaforické karty v sociálnej práci so skupinou

05.02.2019

Katedra sociálnej práce 

 

pdf logo 2 Komunikácia s človekom s Alzheimerovým ochorením

05.02.2019

Katedra sociálnej práce

 

pdf logo 2 Deň otvorených dverí
06.02.2019
Inštitút Juraja Páleša v Levoči (58)

 

pdf logo 2 Sociálno – pedagogické dialógy V. Roly žena a muža vo výchove – ideál
alebo prekonaný model
14.02.2019
Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky (59)

 

pdf logo 2 Deň materinského jazyka
21.02.2019
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (60)

 

pdf logo 2 Inštitút Juraja Páleša spieva
Február 2019
Inštitút Juraja Páleša v Levoči (46)

 

pdf logo 2 Návšteva študentov liečebnej pedagogiky v Domove sociálnych služieb
v Hodkovciach a na Spišskej Kapitule
Február 2019
Inštitút Juraja Páleša v Levoči (47)

 

pdf logo 2 Klavírny koncert Görög Sisters / Master class
Február 2019
Katedra hudby (49)

 

pdf logo 2 Deň otvorených dverí na KI PF KU
Február 2019
Katedra informatiky (50)

 

pdf logo 2 Deň otvorených dverí na Katedre manažmentu v Poprade
Február 2019
Katedra manažmentu (48)

 

 marec

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 Tridsať rokov slobodnej a obnovenej Cirkev – obnova Cirkvi a jej
inštitúcii po roku 1989
12.03.2019
Katedra katechetiky a praktickej teológie (62)

 

pdf logo 2 Festival (stredo)školských speváckych zborov
28.-30.03.2019
Katedra hudby (64)

 

pdf logo 2 Celoslovenské kolo geografickej olympiády pre stredné školy
29.-31.03.2019
Katedra geografie (63)

 

pdf logo 2 Literárna kaviareň
Marec 2019
Katedra sociálnej práce  (61)

 

 april

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 1. APRÍL – DEŇ VTÁKOV
01. 04. 2019
Katedra biológie a ekológie (66)

 

pdf logo 2 Týždeň kresťanskej kultúry
29.04.-05.05.2019
Pedagogická fakulta KU (70)

 

pdf logo 2 Veľkonočný stolno-tenisový turnaj KU
08.04.2019
Katedra telesnej výchovy a športu (67)

 

pdf logo 2 Koncert porotcov ŠUČ
09.04.2019
Katedra hudby (69)

 

pdf logo 2 Študentská umelecká činnosť 2019
09.-10.04.2019
Katedra hudby (68)

 

pdf logo 2 Staň sa súčasťou najvýznamnejšieho podniku cestovného ruchu
v Strednej a Východnej Európe
Apríl 2019
Katedra manažmentu (65)

 

pdf logo 2 Týždeň kresťanskej kultúry 2019

29.04.2019 - 05.05.2019

pdf logo 2 Plagát pdf logo 2 Bulletin

 

 

 maj

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 Májové nokturno
05.05.2019
Katedra hudby (71)

 

pdf logo 2 Musica Media Aeva Liturgica III (vedecká konferencia)
06.-07.05.2019
Katedra hudby (72)

 

pdf logo 2 Celoslovenské kolo geografickej olympiády pre základné školy
17.-18.05.2019
Katedra geografie (73)

 

pdf logo 2 Laboratórne cvičenia z biológie a chémie
Máj/Jún 2019
Katedra biológie a ekológie (74)

 

 jun

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 Cez hru k poznaniu 5
01.06.2019
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (75)

 

pdf logo 2 Malá vedecká konferencia intelektovo nadaných žiakov
s programom edukácie nadaných detí APROGEN

06.06.2019

 

pdf logo 2 Noc hudby
21.06.2019
Katedra hudby (76)

 

 jul

 

pdf logo 2 VÍKENDOVÉ DOTYKY S PRÍRODOU A PRÍRODOVEDOU
Víkendy- celoročne
Katedra biológie a ekológie (1)

 

pdf logo 2 Detská univerzita 2019
1. – 4. júl 2019
Pedagogická fakulta KU (78)

 

pdf logo 2 Kurz pre organistov a kantorov
30.06.-05.07.2019
Katedra hudby (77)

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku