Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PFKU PaedDr. Petra Kršku, PhD. Vás srdečne pozýva na 6. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT A OLYMPIZMUS, ktorá sa uskutoční 3. februára 2017 v Ružomberku.

Katedra pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozýva na vedecké kolokvium Sociálno-pedagogické dialógy III - Adolescencia a mladá dospelosť vývinové obdobie versus sociálny konštrukt, ktoré sa uskutoční 9. februára 2017 v Ružomberku.

Katedra pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PaedDr. Petra Kršku, PhD. v spolupráci s Ústavom speciálněpedagogických studií Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečne pozývajú na tretí ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU 2017 Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta, ktorá sa uskutoční 26. januára 2017 v Ružomberku.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom ARS ET EDUCATIO III. Konferencia sa bude konať od 22.-23.11. 2016.

konferencia spKatedra sociálnej práce PF KU organizuje v stredu 14. septembra 2016 medzinárodnú vedeckú konferenciu Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ide už o ôsmy ročník konferencie, ktorá sa striedavo koná na Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva KU.

Vedeckými partnermi konferencie sú Krakowská akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Poľsko), Univerzita Tomáše Bati - Fakulta humanitních studii (Česko), VID Vitenskapelige Hogskole (Nórsko) a Mykolas Romeris University (Litva).

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

 

moodle pfku

 

katedry baner

 banner vzk pf kupk 2017 2018 2

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

dtv baner