Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PF KU PaedDr. Petra Kršku, PhD. Vás srdečne pozýva na 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT A OLYMPIZMUS, ktorá sa uskutoční 1. februára 2018 v Ružomberku.

Ružomberok 21.-23.11.2017

 

Tematické zameranie konferencie:

  • Regionálna výchova a ľudová kultúra v súčasnom vzdelávaní
  • Tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenie
  • Jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti

konfera

Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozýva na konferenciu "Súčasnosť a perspektívy edukácie II" - Edukačné výzvy súčasnosti a budúcnosti, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2017 v Ružomberku.

 

pdf logo 2 Program

 

 

 

 

 

 

 

 

logo pemf20171. ročník konferencie PEMF2017 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, z oblasti cestovného ruchu a integrujúcej oblasti kvality života človeka v modernom meste/obci/regióne. Výmena aktuálnych teoretických a praktických poznatkov z oblasti celostného manažmentu je žiaduca. Širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PF KU PaedDr. Petra Kršku, PhD. Vás srdečne pozýva na vedeckú  konferenciu doktorandov SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY S APLIKÁCIOU NA PODMIENKY ROZVOJA REGIÓNOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2017 v Ružomberku.

 

pdf logo 2 Pozvánka na konferenciu

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku