Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bude dejiskom XIV.  Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Dvojdňová konferencia sa uskutoční v Aule sv. Jána Pavla II. 30. júna a 1. júla 2017. „Pôjde o 14. konanie tradičnej konferencie, ktorá počas minulých ročníkov získala veľmi dobrú reputáciu,“ hovorí doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca Katedry sociálnej práce. Hlavné témy tohto ročníka sú Ošetrovateľská starostlivosť v komunite so zameraním na manažment rizík a Komunitná sociálna práca.

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PFKU PaedDr. Petra Kršku, PhD. Vás srdečne pozýva na 6. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT A OLYMPIZMUS, ktorá sa uskutoční 3. februára 2017 v Ružomberku.

Katedra pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozýva na vedecké kolokvium Sociálno-pedagogické dialógy III - Adolescencia a mladá dospelosť vývinové obdobie versus sociálny konštrukt, ktoré sa uskutoční 9. februára 2017 v Ružomberku.

Katedra pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PaedDr. Petra Kršku, PhD. v spolupráci s Ústavom speciálněpedagogických studií Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečne pozývajú na tretí ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU 2017 Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta, ktorá sa uskutoční 26. januára 2017 v Ružomberku.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom ARS ET EDUCATIO III. Konferencia sa bude konať od 22.-23.11. 2016.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku