Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom ARS ET EDUCATIO III. Konferencia sa bude konať od 22.-23.11. 2016.

konferencia spKatedra sociálnej práce PF KU organizuje v stredu 14. septembra 2016 medzinárodnú vedeckú konferenciu Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ide už o ôsmy ročník konferencie, ktorá sa striedavo koná na Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva KU.

Vedeckými partnermi konferencie sú Krakowská akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Poľsko), Univerzita Tomáše Bati - Fakulta humanitních studii (Česko), VID Vitenskapelige Hogskole (Nórsko) a Mykolas Romeris University (Litva).

Štvrtý ročník študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky sa bude konať 2. - 3. júna 2016 na katedre informatiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Konferencie sa zúčastnia autori kvalitných študentských vedeckých prác zo 7 slovenských a českých univerzít.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied a Katedra sociálnej práce Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou  s názvom Výzvy súčasného sociálneho poradenstva, ktorá sa uskutoční 6. júna 2016 od 9.00 do 15.00 hod. v budove Pedogogickej fakulty na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu v Poprade Vás pozývajú na IX. ročník multidisciplinárnej vedeckej konferencie s názvom Posolstvo Jána Pavla II. 2016, ktorá sa uskutoční od 21. do 22. apríla 2016 v priestoroch Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku