Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni, Katedra sociálnej práce a Ústav sociálnych vied Vás pozývajú  na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SOCIÁLNA PROSPERITA RODÍN, ktorá sa uskutoční 22. apríla 2016 o 9.30 hod.  v priestoroch Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni.

Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni, Katedra sociálnej práce a Ústav sociálnych vied PF KU Vás pozývajú na V. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom SENIOR V KONTEXTE DNEŠKA z pohľadu pomáhajúcich profesií V. ktorá sa uskutoční 21. apríla 2016 o 9.30 hod. v priestoroch Inštitútu Viktora Trstenského v Starej Ľubovni.

baner geoPedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a Katedra matematiky, v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, si vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Poznávací proces v geometrii.

Katedra pedagogiky a psychológie PF KU v Ružomberku Vás pozýva na II. vedecké kolokvium Sociálno-pedagogické dialógy II „Detstvo – istoty a neistoty v súčasnom svete.“, ktoré sa uskutoční dňa  11. februára 2016 v budove Pedagogickej fakulty na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta  - Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline a Pedagogický inštitút Katedry didaktiky a školskej edukácie, Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú multiodborovú konferenciu  EDUKAČNÉ VÝZVY A ÚLOHY  VO SVETLE ENCYKLIKY LAUDATO SI’, ktorá sa bude konať 18 – 19. februára 2016 v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku