baner ku volby 1Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS PF KU) oznamuje, že uznesením č. 58/2017, ktoré prijal na svojom 13. zasadnutí dňa 19. decembra 2017, vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF KU na uvoľnené miesto člena AS PF KU za študentskú časť Akademickej obce PF KU na prvom stupni štúdia (bc).

inspiration 3 kópiaV dňoch 4. až 6. decembra 2017 sa v Bruseli pri príležitosti Svetového dňa pôdy 2017 konalo podujatie „Územie, pôdy a veda“, na ktorom boli prezentované výsledky dosiahnuté v dvoch európskych projektov: Horizont 2020 INSPIRATION a SOILS4EU. Obidva projekty spája téma pôda a jej udržateľné využitie.

www.t2.sk 16 titNa Katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty KU prebehla dňa 14.12.2017 prezentácia Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odboroch biológia a ekológia. Do prvého ročníka sa prihlásilo osem študentov bakalárskeho i magisterského stupňa so zaujímavými témami v daných odboroch. Vedúcim hodnotiacej komisie tohto súťažného podujatia bol prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. z KBE.

namestovo 2 kópiaAtraktívnym a primeraným spôsobom priblížiť taliansku kultúru slovenským mladým ľuďom bol zámer prednášky Dr. Rosangela Libertini z katedry cudzich jazykov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá v utorok 5. decembra 2017 zaznela na pôde Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove. Rodená Talianka v dramaturgii svojho prezentovania stavila na osvedčený a už aj na miestnom publiku v Ružomberku úspešne odskúšaný recept: O Taliansku cez jeho kuchyňu.

koncertV stredu, 13.12.2017, o 17:00 hod. sa v Organovej sieni Fakulty zdravotníctva KU uskutoční koncert študentov a pedagógov zo Sliezskej univerzity v Katowiciach. Účinkujú: Komorný zbor "Piacere" a komorný sláčikový orchester Sliezskej univerzity v Katowiciach - Inštitút hudby v Cieszyne Dirigujú: Danuta Zoń-Ciuk, Joanna Nowicka. Srdečne Vás na koncert pozýva Katedra hudby PF KU v Ružomberku.

pdf logo 2 Plagát

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

pk 2018

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1