siplakovaNa 6. celoslovenskej konferencii učiteľov chémie boli vyhodnotené výsledky už 3. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie, ktorej účastníkmi sú žiaci základných škôl. A už po tretíkrát medzi ocenenými učiteľmi chémie úspešných žiackych kolektívov bola Mgr. Gabriela Šipláková, ktorá vyučuje chémiu na základnej škole v kysuckej dedinke Korňa. Mgr. Gabriela Šipláková absolvovala úspešne bakalárske aj magisterské štúdium učiteľstva v kombinácii Chémia-Biológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2011.

svoc sp 2018Študentka sociálnej práce Bc. Silvia Ilavská uspela na celoslovenskom kole súťaže Študentská vysokoškolská odborná činnosť v odbore sociálna práca 2018, ktorá sa konala v stredu 2. mája 2018 na Prešovskej univerzite v Prešove. So svojou prácou Syndróm vyhorenia u študentov pomáhajúcich profesií (školiteľka dr. Angela Almašiová) získala v celoslovenskej konkurencii druhé miesto. Študentke blahoželáme a ďakujeme za reprezentovanie Pedagogickej fakulty.

interreg 2 titV dňoch 19. a 20. apríla 2018 sa v Mestskej časti Ružomberok – Vlkolínec uskutočnil v poradí už druhý prakticky orientovaný workshop zameraný na revitalizačné plány, ktoré sa v projekte INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ pripravujú pre lokalitu UNESCO Vlkolínec.

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS KU) uznesením č. 138/2018 vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť akademickej obce Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia dňa 24. 04. 2018.

t2.sk 037 kópia tit10.–11. apríla 2018 sa na Pedagogickej fakulte KU pod gesciou oddelenia talianskeho jazyka a kultúry Katedry cudzích jazykov PF KU konal už 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Taliansky jazyk a kultúra v strednej Európe / Lingua e Cultura italiana nell´Europa Centrale.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

baner pk2018 2

 

 

baner zlavy 2

 

 

du 2018

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku