Členovia Vedeckej rady

PaedDr. Peter Krška, PhD. športová edukológia, predseda VR PF KU

 

Externí členovia
prof. Ladislav Čarný, akad. mal. výtvarné umenie, VŠVU Bratislava

prof. Mari Guiseppe pedagogika, Universita Cattolica Del Sacro Cuore, Miláno, Taliansko

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. matematika, Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

prof. PhDr. Jana Levická, PhD. sociálna práca, TU Trnava

prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.  pedagogika, UK Bratislava

Prof. Juan Carlos Torre Puente, PhD. pedagogika, Universidad Pontificia Comillas Madrid, Španielsko

doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD. športová kinantropológia, MU Brno, Česko


Interní členovia 

doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU hudobná veda, didaktika hudby

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. geografia

doc. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD. výtvarné umenie

doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU informatika

prof. Ing. Alena Daňková, CSc. manažment
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. biológia a ekológia

prof. ThDr. ICDr. PaedDr. Mons. František Dlugoš, PhD. odborová didaktika, katolícka teológia

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU pedagogika

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. sociálna práca

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. predškolská a elementárna pedagogika

doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. odborová didaktika

doc. Andrej Kraev, CSc. ruský jazyk

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. matematika

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. sociálna práca

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. sociálna práca

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. predškolská a elementárna pedagogika

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. chémia

doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková, PhD. hudobná veda, didaktika hudby

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. sociálna práca

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku