Názov projektu: European Eastern University

Hlavný riešiteľ projektu: Marta Jędrych, Lublin City Office, Poľsko

Tematická oblasť: Education


Ciele projektu: To increase the attractiveness of Lublin`s academic offer for foreign students (in particular from EP countries) through the implementation of innovative and pro-quality changes at universities in Lublin in partnership of local government and universities

New competencies for accessible tourism in V4 countries
Nové kompetencie pre bezbariérový cestovný ruch v krajinách V4

 

Začiatok realizácie projektu: 01.09.2014
Ukončenie projektu: 31.01.2015

 

Opis projektu:
Projekt sa zameriava na podporu zvýšenia kvality bezbariérového cestovného ruchu pre seniorov a rodiny prostredníctvom tréningov a rozvoja kompetencií zamestnancov v cestovnom ruchu tak, aby boli pripravení venovať sa klientom so špeciálnymi potrebami.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť služieb cestovného ruchu prostredníctvom na mieru šitých tréningov pre zariadenia a zamestnancov v cestovnom ruchu pri práci so zdravotne znevýhodnenými klientmi a seniormi, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti týchto zariadení a ich zamestnancov na trhu práce.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku