Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predstavila aktuálne hodnotenie fakúlt vysokých škôl. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku dosiahla v tomto komplexnom hodnotení celkové 3. miesto. V ukazovateľoch "hodnotenie vzdelávania" a "atraktivita štúdia" dosiahla fakulta dokonca najvyššie bodové hodnotenie a spomedzi všetkých pedagogických fakúlt na Slovensku skončila na 1. mieste, čo je historicky najväčší úspech Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.

„Ak sme za jeden rok dokázali zlepšiť kvalitu plnenia hodnotených kritérií tak významne, že z minuloročného 7. miesta sme sa v rebríčku nezávislého hodnotenia slovenských vysokých škôl pedagogických fakúlt vyšplhali až na celkové 3. miesto, pričom v dvoch významných kritériách nám patrí absolútne prvenstvo, môžeme konštatovať, že naša fakulta je v rámci všetkých fakúlt na Slovensku skokanom roka,“ uviedol dekan PF KU Tomáš Jablonský. Hodnotenie ARRA tiež ukázalo, že Pedagogická fakulta KU má jeden z najnižších podielov nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch, len 3,2%.

 

arra hodnotenie

 

Rovnako má zo všetkých pedagogických fakúlt na Slovensku najnižší počet študentov na profesora alebo docenta a najvyšší podiel profesorov a docentov zo všetkých učiteľov.

Ranking fakúlt vysokých škôl bol vytvorený na základe porovnania kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov vzdelávania a výskumu. V poradí už jedenáste hodnotenie sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskume jednotlivých fakúlt.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku