Informácie o štúdiu 2016/2017

 

Aktuálnu brožúru Informácie o štúdiu 2016/2017 si môžete stiahnuť v PDF klikom

na baner.

 

ios baner

 

 

Sústredenia zo spirituality 2016/2017

 

 

pdf logo 2 Rozpis Sústredení zo spirituality pre PF KU pre 2. ročník bakalárskeho a 1. ročník magisterského štúdia v akademickom roku 2016/2017 - letný semester

 

 

Zápisy v akademickom roku 2016/2017 na Pedagogickej fakulte KU

 

1. Študenti vyšších ročníkov si predzápis predmetov urobia elektronicky cez Abakus (v záložke „zápis“) a vytlačený doklad o predzápise donesú so sebou na zápis. Je potrebné zapísať si aj všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neboli úspešne absolvované a povinne voliteľné a výberové predmety odporúčané danou katedrou (zverejnené v informáciách o štúdiu). Pri predzápisoch si všímajte poznámky k predmetom zo svojich katedier.
Študenti 1. ročníka Mgr. štúdia si predzápis predmetov budú môcť urobiť elektronicky od začiatku septembra.


2. Na zápis si KAŽDÝ ŠTUDENT prinesie vyplnené a podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov a tlačivo povinnosti študenta PF KU, ktoré vyplývajú zo zákona a požiarnej ochrane a o bezp. a ochrane zdravia, študenti dennej formy štúdia prinesú aj vyplnené čestné vyhlásenie pre účely centrálneho registra študentov.


3.  V zmysle smernice rektora č. 2/2016  sú externí študenti povinní uhradiť školné najneskôr do 19. septembra 2016. Potvrdenie o úhrade doručte na študijné oddelenie. Smernica rektora  je na stránke: http://www.ku.sk/images/dokumenty/ku/dokumenty/smernica_o_skolnom_pre_2016_17.pdf


4. Študenti, ktorí požiadali o prestup na iný študijný odbor, program, alebo menia formu štúdia, musia si pri zápise opätovne zapísať všetky predmety nového študijného programu od prvého ročníka a následne po zápise požiadať o uznanie už absolvovaných predmetov. Tlačivo na uznanie predmetov je k dispozícii na stránke PF KU.

 
5. Informácie potrebné na vydanie preukazu študenta nájdete na stránke: preukazy.ku.sk

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

pdf logo 2 Zápis študentov PF KU na ak. rok 2016/2017 Ružomberok - podrobný rozpis

pdf logo 2 Zápis študentov PF KU na ak. rok 2016/2017 Poprad - podrobný rozpis

pdf logo 2 Povinnosti študenta PF KU

word icon small Súhlas so spracovaním osobných údajov

word icon small Čestné vyhlásenie

word icon small Žiadosť o uznanie predmetov

 

 

Harmonogram akademického roka 2016/2017

 

pdf logo 2 Harmonogram akademického roka 2016/2017

 

 

Štátnice akademický rok 2015/2016

 

pdf logo 2 Povinnosti študenta, ktorý končí štúdium štátnou záverečnou skúškou

pdf logo 2 Termíny odovzdania bakalárskych a diplomových prác v ak. roku 2015/2016

 

 

 

 
 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

ais2 baner  baner m  baner s  

 

moodle pfku

 

katedry baner

 banner vzk pf kubaner pk dk 2

 

du banner 2017 2

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

dtv baner