Pedagogická fakulta KU má akreditované nasledovné bakalárske študijné programy.

 

Po kliknutí na študijný program sa zobrazí charakteristika študijného programu.

 

UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:


Učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo matematiky
Učiteľstvo biológie
Učiteľstvo geografie
Učiteľstvo chémie
Učiteľstvo hudobnej výchovy
Učiteľstvo náboženskej výchovy
Učiteľstvo výtvarnej výchovy
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry

Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov.

 

Vyššie uvedené predmety je možné vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU len v dennej forme. Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na webovej stránke Filozofickej fakulty KU http://ff.ku.sk.

 

UČITEĽSTVO PREDMETU (jednopredmetové):
Učiteľstvo informatiky (jednoodborové)
Učiteľstvo výtvarnej výchovy (jednoodborové)
Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednoodborové)
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (jednoodborové)

Učiteľstvo hudobného umenia (jednoodborové)

(zameranie klavír, organ, alebo sólový spev)

PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA

SOCIÁLNA PRÁCA

 

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO LEVOČA

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH

PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN

LIECEBNÁ PEDAGOGIKA


DETAŠOVANÉ PRACOVISKO POPRAD

MANAŽMENTBližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti Prijímacie konanie

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku