Úradné hodiny študijného oddelenia:

 

PONDELOK

   od 9.00 - 11.00 hod. - od 13.00 - 14.00 hod.

   
UTOROK    od 9.00 - 11.00 hod.    
STREDA    od 13.00 - 14.00 hod.    
ŠTVRTOK    nestránkový deň    
PIATOK

         od 13.00 - 15.30 hod. (len počas prednáškového obdobia)

   
       

 

Kontakt:

Tel.:

044/4326844 (priama linka)

044/4326842 (spojovateľka)

Email: studijne.pf(zavinac)ku.sk

 

pdf logo 2 Postup pri prihlasovaní na štátne záverečné skúšky a postup pri odosielaní záverečných prác

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019

 

Ružomberok

Doktorandské štúdium

pdf logo 2 výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Predškolská a elementárna pedagogika zo dňa 16.10.2018

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 24.8.2018, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 24.8.2018, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky z 21.8.2018, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky z 21.8.2018, externá forma

pdf logo 2 didaktika hudby, výsledky prijímacieho pohovoru z 29.6.2018

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky z 11.6.2018, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 11.6.2018, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky z 11.6.2018 , externá forma

pdf logo 2 poradenstvo a sociálna komunikácia, výsledky z 11.6.2018, externá forma

 

Bakalárske a magisterské štúdium

pdf logo 2 Výsledky z motivačného pohovoru Špeciálna pedagogika konaného dňa 3.10.2018

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácií a učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 27.08.2018 na PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 27.08.2018 na PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Výsledky talentové príjmacie skúšky II. kolo učiteľstvo výtvarnej výchovy z dňa 22.08.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika z dňa 21.08.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačných pohovorov konaných dňa 20.08.2018 na Pedagogickej fakulte II. kolo

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok z hudobnej výchovy konaných dňa 25.06.2018 na PF KU v Ružomberku

pdf logo 2 Výsledky motivačného pohovoru konaného dňa 25.06.2018 na PF KU v Ružomberku, študijný program: manažment, učiteľstvo predmetov v kombinácii - medzifakultné štúdium 

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 07.06.2018

pdf logo 2 Výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 23.05.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačného pohovoru bakalárskeho štúdia učiteľstvo v kombinácii, pedagogika a sociálna práca konaného dňa 10.05.2018

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň denná a externá forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 10.5.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika z dňa 3.5.2018

pdf logo 2 Výsledky motivačného pohovoru na bakalárske študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika a sociálna práca z dňa 03.05.2018

pdf logo 2 učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo výtvarnej výchovy – jednoodborové štúdium, bakalársky stupeň, talentové skúšky dňa 27.04.2018

pdf logo 2 učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia, denná a externá forma, bakalársky stupeň, talentové skúšky dňa 23.04.2018

 

Levoča

Bakalárske štúdium

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Liečebná pedagogika, denná forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, denná forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, externá forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

pdf logo 2 bakalárske štúdium, Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma - výsledky MP zo dňa 3.5.2018

 

Poprad

Bakalárske štúdium

pdf logo 2 výsledky ku dňu 21.08.2018, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 21.08.2018, bakalársky stupeň externá forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 07.05.2018, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 07.05.2018, bakalársky stupeň externá forma

 

..............................................................................................................................................

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

pk baner tit 2020

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku