Úradné hodiny študijného oddelenia počas akademického roka:

 

PONDELOK    od 9.00 - 11.00 hod. od 13.00 - 14.00 hod.  
UTOROK    od 9.00 - 11.00 hod.    
STREDA    od 13.00 - 14.00 hod.    
ŠTVRTOK    nestránkový deň    
PIATOK

         od 13.00 - 15.30 hod. (len počas prednáškového obdobia)

   
       

 

Kontakt:

Tel.:

044/4326844 (priama linka)

044/4326842 (spojovateľka)

Email: studijne.pf(zavinac)ku.sk

 

pdf logo 2 Postup pri prihlasovaní na štátne záverečné skúšky a postup pri odosielaní záverečných prác

 

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018

 

Ružomberok

Doktorandské štúdium

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky 2. kolo ku dňu 23.8.2017, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky 2. kolo ku dňu 23.8.2017, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky ku dňu 16.6.2017, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky ku dňu 16.6.2017, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky ku dňu 12.6.2017, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky ku dňu 12.6.2017, externá forma

 

Ružomberok

Bakalárske a magisterské štúdium

pdf logo 2 Talentové bakalárske skúšky II. kolo z hudobnej a výtvarnej výchovy - výsledky z dňa 23.8.2017

pdf logo 2 Výsledky 2. kola prijímacieho konania na magisterské štúdium hudobnej výchovy z dňa 23.8.2017

pdf logo 2 Výsledky 2. kola prijímacieho konania na magisterské štúdium výtvarnej výchovy z dňa 23.8.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika, Sociálna práca, Pedagogika, učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii. Výsledky motivačných pohovorov II. kolo dňa 22.8.2017

pdf logo 2 učiteľstvo hudobnej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia, výsledky talentových škúšok zo dňa: 5.6.2017

pdf logo 2 učiteľstvo výtvarnej výchovy, výsledky talentových škúšok zo dňa: 23.05.2017

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň denná forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 11.5.2017

pdf logo 2 učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika a sociálna práca - motivačný pohovor konaný dňa 09.05.2017 v Ružomberku

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň denná forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 4.5.2017

pdf logo 2 učiteľstvo bakalarske v kombinácii a sociálna práca denná forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 4.5.2017

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika - bakalársky stupeň denná forma, výsledky z motivačných pohovorov dňa 28.4.2017

pdf logo 2 učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo výtvarnej výchova - jednoodborové štúdium bakalársky stupeň, talentové prijmacie skúšky dňa 26.04. 2017

pdf logo 2 učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia, denná a externá forma, bakalársky stupeň, talentové skúšky dňa 24.04. 2017

 

Poprad

Výsledky z motivačných pohovorov odbor manažment v Poprade

pdf logo 2 výsledky ku dňu 23.08.2017, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 23.08.2017, bakalársky stupeň externá forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 03.05.2017, bakalársky stupeň denná forma

pdf logo 2 výsledky ku dňu 03.05.2017, bakalársky stupeň externá forma

 

Levoča

Bakalárske štúdium

pdf logo 2 Liečebná pedagogika, denná forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, denná forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, externá forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma - výsledky MP zo dňa 28.4.2017

 

..............................................................................................................................................

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017

 

Ružomberok

 

Doktorandské štúdium

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky ku dňu 13.6.2016, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca, výsledky ku dňu 13.6.2016, externá forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky ku dňu 13.6.2016, denná forma

pdf logo 2 sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby, výsledky ku dňu 13.6.2016, externá forma

 

Bakalárske a magisterské štúdium

pdf logo 2 motivačné pohovory, bakalársky stupeň, konané dňa 12.09.2016, denná forma

pdf logo 2 motivačné pohovory, bakalársky stupeň, konané dňa 12.09.2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, predškolská a elementárna pedagogika, denná aj externá forma, výsledky ku dňu 08.09.2016

pdf logo 2 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, denná aj externá forma, výsledky ku dňu 08.09.2016

pdf logo 2 bakalársky stupeň, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, denná a externá forma, skúšky dňa 08.09.2016.

pdf logo 2 magisterský stupeň, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, denná a externá forma, výsledky ku dňu 08.09.2016

pdf logo 2 motivačné pohovory, bakalársky stupeň, výsledky ku dňu 24. 08. 2016, denná forma

pdf logo 2 motivačné pohovory, bakalársky stupeň, výsledky ku dňu 24. 08. 2016, externá forma

pdf logo 2 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, výsledky ku dňu 27.05.2016, externá forma

pdf logo 2 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, výsledky ku dňu 22.06.2016, denná forma

pdf logo 2 magisterský stupeň, jednoodborová výtvarná výchova, výsledky ku dňu 24.05.2016, denná forma

pdf logo 2 magisterský stupeň, výtvarná výchova v kombinácii, výsledky ku dňu 24.05.2016, denná forma

pdf logo 2 pedagogika, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, denná forma

pdf logo 2 pedagogika, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, externá forma

pdf logo 2 učiteľstvo programov v kombinácii, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, denná forma

pdf logo 2 učiteľstvo programov v kombinácii, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, sociálna práca, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, denná forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, sociálna práca, výsledky zo dňa: 04. 05. 2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, hudobná výchova v kombinácii, výsledky zo dňa: 25.04.2016, denná forma

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika, výsledky zo dňa: 22.04.2016, denná forma

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika, výsledky zo dňa: 22.04.2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, výtvarná výchova v kombinácii, výsledky zo dňa: 13.04.2016, denná forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, výtvarná výchova jednoodborová, výsledky zo dňa: 13.04.2016, denná forma

 

Levoča

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených, výsledky zo dňa: 29.06.2016, denná forma

pdf logo 2 predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených, výsledky zo dňa: 29.06.2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, výsledky zo dňa: 21.04.2016, externá forma

pdf logo 2 bakalársky stupeň, špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, výsledky zo dňa: 21.04.2016, denná forma

pdf logo 2 liečebná pedagogika, výsledky zo dňa: 21.04.2016, externá forma

pdf logo 2 liečebná pedagogika, výsledky zo dňa: 21.04.2016, denná forma

 

Poprad

pdf logo 2 manažment, výsledky ku dňu 21.06.2016, denná forma

pdf logo 2 manažment, výsledky ku dňu 21.06.2016, externá forma

 

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PFKU nájdete:

 

icon small Úradná výveska/vnútorné predpisy

icon small Štúdium a vzdelávanie

 

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

baner calendar2

 

pk 2018

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas baner

konferencie 1

cetart pfku