Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2020/2021

 

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2020-2021 na bakalárske štúdium (1. stupeň)

 

Prihlášky na štúdium - tlačivá

pdf logo 2 Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

pdf logo 2 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

pdf logo 2 Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

Vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky tvoria súčasť prihlášky na 4. strane

 

Štvrté súťažné písmeno: K

 

Elektronická prihláška na štúdium

Klikom na baner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU.

 

eprihlaska baner

 

Kontakt na študijné oddelenie PF KU:

Telefón:

044/4326844 (priama linka)

044/4326842 (spojovateľka)

Email:

studijne.pf(zavinac)ku.sk

 

icon small Úradné hodiny študijného oddelenia PF KU

icon small Informácie o možnosť ubytovania pre študentov

 

Potvrdenia

pdf logo 2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (predškolská a elementárna pedagogika a predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín)

pdf logo 2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (učiteľstvo telesnej výchovy)

 

 

Výsledky prijímacieho konania akademický rok 2019/2020

pdf logo 2 výsledky z prijímacich pohovorov v študijnom programe Sociálna práca, externé štúdium PhD. konaných dňa 03.09.2019

pdf logo 2 výsledky z prijímacich pohovorov v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika, štúdium PhD. konaných dňa 27.8.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov II. kolo zo dňa 26.08.2019 Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

pdf logo 2 výsledky talentových škúšok z hudobnej výchovy II. kolo konaných dňa 23.8.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok z výtvarnej výchovy II. kolo konaných dňa 23.8.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy, učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 23.08.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 23.08.2019

pdf logo 2 výsledky z motivačného pohovoru na odbor manažment konaného dňa 21.8.2019 (Poprad)

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok z telesnej výchovy konaných dňa 22.08.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov II. kolo učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca zo dňa 20.08.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov II. kolo  predškolská a elementárna pedagogika, denná a externá forma zo dňa 20.08.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Sociálna práca - denná forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Poradenstvo a sociálna komunikácia - denná forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Poradenstvo a sociálna komunikácia - externá forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Didaktika hudby - denná forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium Predškolská a elementárna pedagogika - denná a externá forma zo dňa 17.06.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo hudobnej výchovy, učiteľstvo hudobného umenia konaných dňa 03.06.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 22.05.2019

pdf logo 2 výsledky talentových skúšok učiteľstvo výtvarnej výchovy konaných dňa 15.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika konaných dňa 14.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov predškolská a elementárna pedagogika konaných dňa 07.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov učiteľstvo v kombinácii, pedagogika jednoodborová, špeciálna pedagogika, sociálna práca konaných dňa 07.05.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Manažment, denná forma zo dňa 03.05.2019 (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Manažment, externá forma zo dňa 03.05.2019 (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Liečebná pedagogika, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Predškolská a elementárna pedagogika SZS, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Predškolská a elementárna pedagogika SZS, externá forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Špeciálna pedagogika a PMP, denná forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)
pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov Špeciálna pedagogika a PMP, externá forma zo dňa 30.04.2019 (Levoča)

pdf logo 2 výsledky motivačného pohovoru učiteľstvo predmetov v kombinácii, pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca z dňa 30.4.2019

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov manažment z dňa 26.4.2019, denná forma (Poprad)

pdf logo 2 výsledky motivačných pohovorov manažment z dňa 26.4.2019, externá forma (Poprad)

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z výtvarnej výchovy konaných dňa 25.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z telesnej výchovy konaných dňa 16.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z hudobnej výchovy konaných dňa 15.4.2019

 

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PFKU nájdete v úradnej výveske v časti vnútorné predpisy.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku