Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z výtvarnej výchovy konaných dňa 25.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z telesnej výchovy konaných dňa 16.4.2019

pdf logo 2 výsledky talentových prijímacích skúšok z hudobnej výchovy konaných dňa 15.4.2019

 

 

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2019/2020 na bakalárske štúdium (1. stupeň)

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2019/2020 na bakalárske štúdium (1. stupeň) Telesná výchova

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2019/2020 na magisterské štúdium (2. stupeň)

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2019/2020 na doktorandské štúdium (3. stupeň)

 

Prihlášky na štúdium - tlačivá

pdf logo 2 Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

pdf logo 2 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

pdf logo 2 Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

Vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky tvoria súčasť prihlášky na 4. strane

 

pdf logo 2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (predškolská a elementárna pedagogika a predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín)

pdf logo 2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (učiteľstvo telesnej výchovy)

pdf logo 2 Harmonogram akademického roka PF KU 2019/2020

 

Elektronická prihláška na štúdium

Klikom na baner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU.

 

eprihlaska baner

 

Kontakt na študijné oddelenie PF KU:

 

Telefón:

044/4326844 (priama linka)

044/4326842 (spojovateľka)

 

Email:

studijne.pf(zavinac)ku.sk

icon small Úradné hodiny študijného oddelenia PF KU

icon small Informácie o možnosť ubytovania pre študentov

 

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PFKU nájdete v úradnej výveske v časti vnútorné predpisy.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku